reklama
reklamareklamareklama
Dziś jest piątek, 21 czerwca. Imieniny Alicji, Alojzego, Rudolfa.
30℃
(pochmurnie). Zobacz prognozę pogody

Regulamin portalu MojaOlesnica.pl

I. Informacje ogólne


§1
Korzystanie z portalu internetowego MojaOlesnica.pl oznacza akceptację ninejszego regulaminu oraz polityki prywatności.
§2
Wydawcą portalu jest, za wyjątkiem podstrony "Ogłoszenia" i "firmy" dostępnych pod adresem http://mojaolesnica.pl/ogloszenia oraz http://firmy.mojaolesnica.pl/, PW Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kilińskiego 2/7, 56-400 Oleśnica Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000664796, NIP: 9112019699, REGON: 366619523 Kapitał zakładowy: 5000 złotych wniesiony w całości
§3
Wydawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości portalu internetowego MojaOlesnica.pl, który jest zarejestrowanym tytułem prasowym w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.
§4
Kopiowanie, powielanie elementów strony bez pisemnej zgody autorów jest zabronione.
§5
Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wykorzystania treści przez osoby korzystające z serwisu.
§6
Do współpracy z systemem teleinformatycznym portalu MojaOlesnica.pl i jego serwisów wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu.

II. Polityka prywatności
§7
Wydawca ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do gromadzenia adresów IP użytkowników, którzy zamieszczają lub usiłują zamieszczać jakiekolwiek treści w portalu MojaOlesnica.pl. Jednocześnie wydawca zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim, za wyłączeniem odpowiednich organów lub stronom w ewentualnym postępowaniu.
§8
Wszelkie dane osobowe i teleadresowe, które użytkownik podaje przy okazji dodawania wszelkich treści są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony portalu. Wysyłając je użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez wydawcę i publikację na portalu MojaOlesnica.pl.
§9
Niektóre elementy witryny mogą zawierać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji bądź do celów statystycznych. Włączona obsługa cookies w przeglądarce internetowej jest wymagana do prawidłowego działania portalu MojaOlesnica.pl.

III. Treści użytkowników
§10
Wydawca ma prawo kasować, modyfikować lub nie zamieszczać treści użytkowników bez podawania przyczyny, a w szczególności tych, które są niezgodnie z ogólnie przyjętymi z dobrymi obyczajami, netykietą i z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
§11
Opinie wyrażone przez użytkowników w postaci komentarzy, felietonów lub listów do redakcji nie zawsze są zgodne opinią i poglądami redakcji.
§12
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w portalu MojaOlesnica.pl.
§13
Wszelkie ewentualne naruszenia prawa, norm społecznych lub netykiety w komentarzach i innych treściach dodawanych przez użytkowników należy bezzwłocznie zgłaszać wydawcy.
§14
Użytkownik przekazując wydawcy lub sieci teleinformatycznej MojaOlesnica.pl treści oraz utwory audiowizualne oświadcza, że jest ich autorem lub posiada do nich prawa. Jednocześnie wyraża zgodę na ich przetwarzanie, wykorzystywanie do celów marketingowych oraz bezpłatną publikację na portalu MojaOlesnica.pl oraz w mediach partnerskich.
§15
W dziale "Ogłoszenia" mogą być zamieszczne jedynie ogłoszenia drobne.
§16
Ogłoszenia mogą zostać usunięte po upływie 14 dni.
§17
Wydawca portalu nie świadczy usług pośredniczenia w transakcjach, jedynie udostępnia miejsca na ogłoszenia i wizytówki firm.

IV. Płatności sms
§18a
Płatności SMS (dostępne jedynie w przypadku płatności za ogłoszenia drobne) są obsługiwane przez PW Projects Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 2/7, 56-400 Oleśnica. Usługa jest dostępna w dziale "ogłoszenia" dostępnym pod adresem http://mojaolesnica.pl/ogloszenia
§18b
Szczegóły dotyczące płatności sms oraz ich wysokości można znaleźć na poszczególnych stronach portalu MojaOlesnica.pl.
§19
Wysyłając na podany numer sms (obsługiwane są numery 71624, 72624, 73624, 74624, 75624, 76624, 77464, 78464 oraz 79624) o podanej treści użytkownik wykupuje usługę. Usługa SMS Premium działa tylko na terenie polski i jest dostępna dla polskich operatorów GSM
§20
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie sms w przypadku, gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
§21
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru sms.
§22
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez użytkowników formularzy i odrzucenie treści przez wydawcę lub system za niestosowanie się do ustalonych zasad publikacji.

V. Reklamy
§23
Odpowiedzialność za treść reklam, ogłoszeń lub wpisów w bazie firm ponosi osoba lub podmiot je zlecający.
§24
Reklamy wyświetlane są w odpowiednio oznacznych strefach portalu MojaOlesnica.pl.
§25
Wydawca zastrzega sobie możliwość zmiany formatów i cen reklam.
§26
Zabrania się publikowania jakichkolwiek treści reklamowych bez konsultacji z wydawcą.

VI. Płatności przelewem lub kartą płatniczą
§27a
Administratorem strony http://mojaolesnica.pl/ogloszenia oraz http://firmy.mojaolesnica.pl jest PW Projects Spółka z o.o., ul. Kilińskiego 2/7, 56-400 Oleśnica
§27b
Szczegóły dotyczące płatności przelewem lub kartą płatniczą oraz ich wysokości można znaleźć na poszczególnych stronach portalu MojaOlesnica.pl.
§28
W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą za jakąkolwiek usługę ofertowaną przez portal MojaOlesnica.pl, osoba dokonująca płatności w celu wystawienia faktury powinna w ciągu 7 dni od daty dokonania płatności przesłać na adres e-mailowy reklama@mojaolesnica.pl dane potrzebne do wystawienia faktury wraz z numerem ogłoszenia, za który nastąpiła zapłata. Wystawienie i przesłanie elektronicznej faktury jest bezpłatne. Za fakturę wysłaną za pośrednictwem operatora pocztowego może zostać naliczona opłata za przesyłkę w wysokości 5 zł brutto w obrębie terytorium Polski.
§29
W przypadku płatności przelewem lub kartą płatniczą wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą e-mailową na adres reklama@mojaolesnica.pl
§30
Usługa świadczenia emisji ogłoszenia drobnego jest treścią cyfrową, która nie jest zapisana na nośniku materialnym. Spełnienie świadczenia rozpoczyna się przed upływem terminu do odstąpienia umowy. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy emisji ogłoszenia drobnego.

VII. Postanowienia końcowe
§31
Właściciel zastrzega sobie prawo do przerw technicznych lub przerwania świadczenia bezpłatnych usług w portalu MojaOlesnica.pl.
§32
Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez powiadamiania o tym użytkowników.
§33
W przypadu postępowania reklamacyjnego lub rozwiązywania umów użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio z wydawcą.
§34
Wszelkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie mają odpowiednie regulacje w ustawie prawo prasowe oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§35
Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia na portalu MojaOlesnica.pl

Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009- 2024 @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube