reklama
reklamareklamareklamareklama
Dziś jest niedziela, 21 kwietnia. Imieniny Anzelma, Bartosza, Konrada.
0℃
(zachmurzenie małe). Zobacz prognozę pogody

Wywiad z Maciejem Sytą - kandydatem na Wójta Gminy Oleśnica

Aktualności3.04 o 16:37Komentarze Facebooka
Maciej Syta to kandydat na Wójta Gminy Oleśnica z ramienia komitetu Nowoczesna Gmina. Dlaczego kandyduje i jakie ma plany? Zapraszamy do lektury wywiadu!Co skłoniło pana do podjęcia decyzji o kandydowaniu na stanowisko Wójta Gminy Oleśnica?

Decyzja o kandydowaniu nie była łatwa. Widzę, że społeczeństwo pragnie czegoś nowego, co potwierdzają liczne rozmowy z mieszkańcami. Wiele osób namawiało mnie do startu, a zbierając zespół kandydatów do rady gminy, udało mi się znaleźć ludzi, którzy chcą zmian. Obecna sytuacja w naszej gminie jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, podejście do drugiego człowieka, szukanie kompromisu i porozumienia jest fatalna. W ocenie mojej, ale także wielu innych osób, władza dzisiaj panująca wyznaje zasadę "dziel i rządź" - tj. dziel ludzi i rządź nimi wedle swoich potrzeb. Tak prowadzona polityka doprowadziła w efekcie do sytuacji, w której urzędujący wójt, mając na początku kadencji zdecydowaną większość w Radzie Gminy, utracił tą większość w trakcie kadencji. Uważam, że moje dotychczasowe doświadczenia w samorządzie oraz w działalności społecznej będę w stanie znakomicie wykorzystywać na stanowisku wójta. Gmina Oleśnica jest wyjątkowa. To gmina z ogromnym potencjałem, który nie tylko moim zdaniem, ale także w ocenie wielu osób z którymi rozmawiam na co dzień, nie jest w pełni wykorzystany. Chcę wprowadzić w życie świeże pomysły i energię, aby nasza mała Ojczyzna rozwijała się jeszcze prężniej, a mieszkańcy czuli, że ich głos naprawdę ma znaczenie. Chcę być Wójtem, który słucha i działa. 


Jakie cele chciałby Pan osiągnąć, gdyby został wybrany na stanowisko wójta?

Po licznych rozmowach z mieszkańcami, jestem przekonany, że najważniejsze jest poprawienie jakości życia w naszej gminie. Planuję inwestycje w infrastrukturę, edukację, służbę zdrowia i kulturę, aby uczynić Gminę Oleśnica przyjazną zarówno dla rodzin, jak i przedsiębiorców. Wprowadzę programy wspierające innowacje oraz stabilną politykę podatkową, aby przyciągnąć nowych inwestorów. Moim celem jest uczynienie gminy Oleśnica wygodnym miejscem do życia, nauki i pracy.

Jakie doświadczenia życiowe i zawodowe przygotowały Pana do roli wójta?

Moje dotychczasowe doświadczenia wyposażyły mnie w wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania gminą. Posiadany tytuł magistra oraz ukończone studia MBA, dały mi solidną podstawę analityczną i organizacyjną. Praca w instytucjach takich jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urząd Gminy Oleśnica dostarczyły mi cenne doświadczenie w zarządzaniu i współpracy z różnymi grupami. Pełnienie funkcji dyrektora w Centrum Usług Wspólnych Gminy Oleśnica pogłębiło moją wiedzę o zarządzaniu zasobami ludzkimi i finansami. Dodatkowo, uczestnictwo w kursach i konferencjach dotyczących samorządu pozwoliło mi na bieżąco śledzić zmiany prawne i trendy w administracji publicznej. Jestem przekonany, że posiadam niezbędne umiejętności interpersonalne i merytoryczne, aby skutecznie pełnić rolę wójta oraz aktywnie wspierać rozwój lokalnej społeczności.

Jak Pan ocenia działalność stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i zespołów ludowych na terenie gminy?

W naszej gminie istnieje ogromny potencjał w różnorodnych inicjatywach społecznych, prowadzonych przez ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich oraz zespoły ludowe. W pełni szanuję zaangażowanie osób uczestniczących w tych inicjatywach. W roli wójta gminy będę aktywnie wspierać ich działalność. Praca tych organizacji stanowi doskonałą formę promocji naszej gminy. Dodatkowo, planuję udzielać wsparcia merytorycznego przy ubieganiu się o różnego rodzaju dofinansowania oraz w księgowym rozliczaniu projektów.

Jakie priorytety stawia Pan sobie za cel w dziedzinie inwestycyjnej na najbliższe lata?

Niewątpliwie, jednym z największych wyzwań będzie budowa i uruchomienie nowoczesnego przedszkola w Gminie Oleśnica. Zapewnienie wysokiej jakości opieki i edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców będzie priorytetem.

Kolejnym istotnym zadaniem będzie kontynuacja prac nad rozbudową sieci kanalizacyjnej w naszej gminie. Realizacja tego projektu jest nieodwracalna i stanowi jedno z kluczowych priorytetów mojej działalności. Jest to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim zdrowia i komfortu mieszkańców.

Kolejną bardzo istotną inwestycją będzie budowa nowej szkoły oraz modernizacja istniejących placówek oświatowych. Wzrost liczby mieszkańców oraz dynamiczny rozwój gminy wymagają zapewnienia odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej, która sprosta rosnącym potrzebom społeczności lokalnej.

Czy zamierza Pan korzystać z funduszy zewnętrznych w celu wsparcia realizacji planowanych inwestycji i programów na terenie Gminy Oleśnica?

Planuję wykorzystać fundusze zewnętrzne jako kluczowy element strategii rozwoju Gminy Oleśnica. Moje doświadczenie w pozyskiwaniu środków na różnorodne projekty miało istotny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. Realizowaliśmy wiele ważnych przedsięwzięć, takich jak budowa nowoczesnej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, co poprawiło standardy sanitarno-higieniczne i ochronę środowiska. Budowa nowej remizy dla OSP zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycje w infrastrukturę sportową, takie jak hala sportowa, wspierają aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia. Programy edukacyjne i inwestycje w oświatę, np. budowa oddziałów żłobka, podnoszą jakość kształcenia. Nadal aktywnie pozyskujemy fundusze np. samochód dla OSP Ligota Polska. Będę dążył do kontynuacji inwestycji, które przyczynią się do dalszego rozwoju społeczności i poprawy warunków życia mieszkańców.

Jakie kroki podejmie Pan w celu poprawy infrastruktury sportowej w naszej gminie oraz promocji aktywności fizycznej wśród mieszkańców?

Sport to dla mnie istotny element życia, dlatego angażuję się w te sprawy od lat. Mam konkretny plan dotyczący rozwijania infrastruktury sportowej w naszej gminie. Po pierwsze, chcę zainwestować w modernizację boisk i infrastruktury towarzyszącej. Po drugie, rozpocznę program wsparcia dla lokalnych drużyn, oferując wsparcie finansowe. Po trzecie, promować będę aktywność fizyczną w szczególności wśród młodzieży i dzieci. Wreszcie, będę rozwijał współpracę z lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi, aby razem działać na rzecz rozwoju sportu w naszej gminie.

Niezwykle ważnym elementem w pracy wójta jest komunikacja z mieszkańcami. Jakie sposoby komunikacji z mieszkańcami wprowadzi Pan w przypadku wygrania wyborów?

Komunikacja gminna musi dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców, dlatego planuję wykorzystać różnorodne kanały informacyjne, takie jak internet z mediami społecznościowymi, spotkania z mieszkańcami organizowane co najmniej 2 razy w roku oraz tablice wiejskie. Ważne jest jednak nie tylko dostarczenie informacji, lecz także sposób ich przekazu. Chcę, aby komunikaty były czytelne i zrozumiałe dla wszystkich, a nie tylko biernym przekazem urzędowych obwieszczeń. Moim celem jest zaangażowanie mieszkańców do współpracy poprzez rozmowę i dialog, co przyniesie nową aktywność oraz świadomość społeczności. Gmina jest pełna energii i talentów, które warto wykorzystać. Dlatego zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w tworzeniu naszej wspólnej rzeczywistości.

Materiał wyborczy KWW Nowoczesna Gmina

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklamareklamareklama

Komentarze Facebooka

Ostatnio dodane
Zobacz więcej
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009- 2024 @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube