reklama
reklamareklamareklamareklama
Dziś jest niedziela, 3 lipca. Imieniny Anatola, Jacka, Ottona.
16℃
(bezchmurnie). Zobacz prognozę pogody

Praca burmistrza i jego zastępczyni. Najnowsze sprawozdanie

Aktualności21.06 o 08:00Komentarzy: 20
Publikujemy najnowsze dostępne sprawozdanie z pracy burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia i jego zastępczyni Edyty Małys-Niczypor.* * *

INFORMACJA O PRACY BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY i ZASTĘPCY BURMISTRZA w okresie od 09.05.2022 r. do 08.06.2022 r.

1. W tym okresie Burmistrz wprowadził między innymi następujące zarządzenia
w sprawie:

powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnicy oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej,
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Oleśnicy oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej,
uchylenia Zarządzenia Nr 37/VIII/2021 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 05.02.2021 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy,
zmian budżetu,
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Oleśnicy oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej,
powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Oleśnicy oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej,
wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie współwłasności części przedpokoju wchodzącego w skład lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Oleśnicy przy ul. 11 Listopada 29b w Oleśnicy,
zmiany Zarządzenia Nr 39/VII/2018 w sprawie trybu wyboru Przedstawiciela Pracowników do spraw Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Oleśnicy,
nadania numerów porządkowych: ul. Żwirki i Wigury nr 2A, 2B; ul. Wiejska nr 82A; ul. Kazimiera Deyny nr 2; ul. Leśna nr: 7, 8, 8A;
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego, położonego w Oleśnicy przy ul.: Mikołaja Reja 7/1; 11 Listopada 12/3; Skłodowskiej-Curie 5/12, 3c/14; Ks. J. Poniatowskiego 3a/2, 18/2; Łużyckiej 17/17; Zamkowej 6/1, 3a/2; Lwowskiej 29/7; 3 Maja 6/4;
wprowadzenia Regulaminu rozliczania podróży służbowych w Urzędzie Miasta Oleśnicy,
zmian budżetu,
ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica w roku szkolnym 2021/2022,
podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy,
ogłoszenia konkursu fotograficznego pn. „Dni Oleśnicy 2022”, ustanowienia Regulaminu oraz powołania Komisji Konkursowej,
zmian budżetu,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. M. Reja,
obciążenia prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Stokrotka Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Oleśnicy,
powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Oleśnicy,
zmiany Zarządzenia Nr 126/VIII/2019 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 30.04.2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność przez Gminę Miasto Oleśnica.

2. Burmistrz – p. Jan Bronś:

W dniu 09.05.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
udział w spotkaniu „Samorządowy Okrągły Stół”.

W dniu 10.05.2022 r.:
narada kierowników jednostek GMO,
spotkanie z dyrektorem SP nr 2,
omówienie prac z wydz. AB i GR.

W dniu 11.05.2022 r.:
spotkanie z dyrektorem ZOS i MOPS,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 12.05.2022 r.:
praca bieżąca.

W dniu 13.05.2022 r.:
spotkanie z burmistrzami z powiatu oleśnickiego,
spotkanie dot. pikniku promocji Zasadniczej Służby Wojskowej,
praca bieżąca,
powitanie małych Oleśniczan.

W dniu 14.05.2022 r.:
spotkanie z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego,
udział w „ Nocy Muzeów”.

W dniu 16.05.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,

W dniu 17.05.2022 r.:
praca bieżąca,
konferencja organizowana przez PUP,
przegląd inwestycji,
Zgromadzenie Wspólników MGK Sp. z o.o.

W dniu 18.05.2022 r.:
praca bieżąca,
spotkanie z prezesem ATOL Sp. z o.o.,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 19.05.2022 r.:
udział w VIII Kongresie Samorządów.

W dniu 20.05.2022 r.:
udział w spotkaniu dot. promocji Zasadniczej Służby Wojskowej,
spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli,
udział w konferencji prasowej dot. Memoriału płk Wiesława Kiryka,
reprezentacja miasta Oleśnica na spotkaniu z europosłanką.

W dniu 21.05.2022 r.:
udział w Memoriale płk Wiesława Kiryka.

W dniu 22.05.2022 r.:
udział w spektaklu – MOKIS Oleśnica.

W dniu 23.05.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
spotkanie z dyrektor OBP.

W dniu 24.05.2022 r.:
praca bieżąca.

W dniu 25.05.2022 r.
spotkanie z przedstawicielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim oraz przedstawicielami samorządów.

W dniu 26.05.2022 r.:
udział w Sesji Rady Miasta.

W dniu 27.05.2022 r.:
udział w spotkaniu Rady Porozumienia SUMP.

W dniu 28.05.2022 r.:
udział w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka.

W dniu 30.05.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
spotkanie z dyrektorem ZBK,
omówienie prac z wydz.GR.

W dniu 31.05.2022 r.:
spotkanie Powiatowej Rady Rynku Pracy,
spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak,
udział w uroczystościach 140 rocznicy urodzin prof. Antoniego Cieszyńskiego.

W dniu 01.06.2022 r.:
praca bieżąca,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 02.06.2022 r.:
praca bieżąca,
omówienie prac z Wydz. AB,
podpisanie umowy z Wykonawcą na modernizację dróg na osiedlu pomiędzy ul. Europejską a ul. Polną.

W dniu 03.06.2022 r.:
praca bieżąca,
spotkanie z dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich,
inauguracja obchodów Dni Oleśnicy.

W dniach 04-05.06.2022 r.:
udział w obchodach Dni Oleśnicy.

W dniu 06.06.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
narada kierowników jednostek GMO,
omówienie prac z wydz. DG,
spotkanie z dyrektorem ZOS, ZBK.

W dniach 07-08.06.2022 r.:
wizyta studyjna przedstawicieli Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska- Kraków.


3. Zastępca Burmistrza – p. Edyta Małys – Niczypor:

W dniu 09.05.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy.

W dniu 10.05.2022 r.:
narada kierowników jednostek GMO,
spotkanie w WSSE.

W dniu 11.05.2022 r.:
spotkanie z dyrektorem ZOS i MOPS,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 12.05.2022 r.:
Komisja Spadkowa,
praca bieżąca.

W dniu 13.05.2022 r.:
spotkanie dot. w PKP Nieruchomości,
praca bieżąca,
powitanie małych Oleśniczan.

W dniu 14.05.2022 r.:
udział w „ Nocy Muzeów”.

W dniu 16.05.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
konkurs na dyrektora SP nr 2,
konkurs na dyrektora SP nr 7.

W dniu 17.05.2022 r.:
praca bieżąca,
Zgromadzenie Wspólników MGK Sp. z o.o.

W dniu 18.05.2022 r.:
praca bieżąca,
egzamin w ramach służby przygotowawczej,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 19.05.2022 r.:
konkurs na dyrektora SP nr 1,
konkurs na dyrektora SP nr 3,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

W dniu 20.05.2022 r.:
udział w spotkaniu dot. promocji Zasadniczej Służby Wojskowej,
Komisja Sportu,
Spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli,
Komisja Oświaty.

W dniu 22.05.2022 r.:
Turniej Charytatywny.

W dniu 23.05.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
Komisja Rewizyjna.

W dniu 24.05.2022 r.:
Komisja zdrowia i pomocy społecznej,
Konkurs pożytek publiczny.

W dniu 25.05.2022 r.:
spotkanie w UMWD w sp. dofinansowania,
Komisja Budżetu i Infrastruktury.

W dniu 26.05.2022 r.:
udział w Sesji Rady Miasta.

W dniu 27.05.2022 r.:
praca bieżąca.

W dniu 29.05.2022 r.:
Festyn Rodzinny w Parku Kolejarzy,
Piknik Rodzicielstwa Zastępczego.

W dniu 30.05.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
spotkanie z dziećmi w Bibliotece „Pod Pegazem”,
spotkanie w PKP Nieruchomości.

W dniu 31.05.2022 r.:
spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych zDolny Ślązak,
Społeczna Komisja Mieszkaniowa,
spotkanie z dyrektorem PCPR.

W dniu 01.06.2022 r.:
praca bieżąca,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 02.06.2022 r.:
praca bieżąca,
spotkanie ze Służbami Ratowniczymi.

W dniu 04.06.2022 r.:
udział w obchodach Dni Oleśnicy.

W dniu 05.06.2022 r.:
udział w obchodach Dni Oleśnicy.

W dniu 06.06.2022 r.:
narada naczelników Wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
narada kierowników jednostek GMO,
omówienie prac z Wydz. DG.

W dniu 07.06.2022 r.:
praca bieżąca,
Światowy Dzień Inwalidy.

W dniu 08.06.2022 r.:
udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
promocja kroniki Cechu Rzemiosł Różnych,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.
Urząd Miasta Oleśnicy

* * *

rd

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklamareklamareklamareklamareklama

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (20)

Ministrant 22.06 o 10:06

Sie napracowal .... Pracują , to panie w Biedronce czy innym biedaszybie ! A te tylko herbatki spijaja ! Trzeba Banasiowe oddzialy na was wyslac

Zgłoś
Tak to wygląda22.06 o 06:35

Wszyscy przyjaciele Kempy, i ci ze zdjęcia też. Do czego to doszło, Oleśnica jest na dnie.

Zgłoś
Buahahaahaaaa 22.06 o 05:38

W Oleśnicy jak w filmie u Barei, nieskończoność absurdu.

Zgłoś
Diet21.06 o 22:13

Czy radni którzy byli przeciwko podwyżaniu diet pobierają je w zwiększonej kwocie? Jeśli tak to to się nazywa pomieszanie z poplątaniem.

Zgłoś
:)21.06 o 22:08

Czasem aż oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza dla naszego klubu, prezes Ochódzki Ryszard, naszego klubu Tęcza. Ciągle pracuje! Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy, wtykają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki!

Zgłoś
podatniczka21.06 o 18:42

Ale się narobili...

Zgłoś
Bezapelacyjnie 21.06 o 13:00

Zgadzam się z Panem Edmundem i fafikiem, Bronś wyprowadził oleśnicki samorząd na szczyty patologii.

Zgłoś
Baton 21.06 o 12:02

A gdzie info o spotkaniach burmistrza z deweloperami? Moze to już mniej oficjalne spotkania, ale mieszkańcy chcieliby wiedzieć co Jan Be chce jeszcze sprzedać i zabetonować w Oleśnicy

Zgłoś
?21.06 o 11:33

A ja nie wierzę Bronsiowi od wielu lat, ponieważ już dawno na nim się poznałem. Czyżbyśmy mówili o dwóch różnych osobach?

Zgłoś
fafik21.06 o 11:15

Ejże, ejże @? - wtedy kiedy być może Pan Kaleciński głosował na Bronsia to miało to sens. Ale z kłamcami zawsze jest ryzyko. Kaleciński ma tylko pretensje o ukrywanie obrzydliwych chwytów Bronsia dziś z Kempą. Jak tego nie rozumiesz @? to ty postradałeś zmysły. A poza tym Kaleciński nie chowa się za nickiem jak ty. Super Panie Edmundzie !

Zgłoś
Ostatnio dodane
Zobacz więcej
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009-2022. @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube