reklama
reklamareklamareklamareklama
Dziś jest niedziela, 3 lipca. Imieniny Anatola, Jacka, Ottona.
18℃
(zachmurzenie duże). Zobacz prognozę pogody

Konferencja delegatów ROD ZNTK. Jaki był miniony rok? [ZDJĘCIA]

Aktualności18.05 o 18:30Komentarzy:
Dzisiaj w Oleśnickiej Bibliotece Publicznej im. Mikołaja Reja odbyło się spotkanie delegatów ROD ZNTK. Publikujemy treść wystąpienia jego prezesa, Kazimierza Karpienki.

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia* * *

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ROD „ZNTK” OLEŚNICA
Z DZIAŁALNOŚCI OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA
2021 ROKU

Drodzy Działkowcy, Koleżanki i Koledzy,
w minionym 2021 roku Zarząd działał w składzie: Kazimierz Karpienko – prezes, Maria Flasza – wiceprezes, Stanisława Bulanda – skarbnik, Anna Rychlak-Szczegielniak – sekretarz, Zofia Maruszewska – członek.

W 2021 roku Zarząd odbył 11 posiedzeń, na których podjął 210 uchwał, wyznaczających kierunki działalności, w tym organizacyjnej, remontowej i inwestycyjnej.

W posiedzeniach uczestniczyli obok członków Zarządu członkowie Komisji Rewizyjnej z jej przewodniczącym Tadeuszem Błaszczykiem. Wyrażali opinię i ocenę wobec podejmowanych decyzji Zarządu.

Finanse i księgowość ROD „ZNTK” prowadzi profesjonalnie mgr Jadwiga Helena Wyszkowska, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na wydziale o specjalności rachunkowość. Posiada bardzo wysokie umiejętności i kwalifikacje do prowadzenia pełnej księgowości.

Dla sprawnego funkcjonowania ogrodów Zarząd powołał gospodarzy, zatrudniając ich: Mariana Chudego w ogrodzie nr 4 przy ul. Trakcyjnej, Bronisława Banacha w ogrodach nr 2A przy ul. Daszyńskiego i nr 2B przy ul. Poniatowskiego , Marka Kubiaka w ogrodzie nr 1 przy ul. Ciepłej. Ponadto w ogrodzie nr 3 przy ul. Trakcyjnej społecznie obowiązki gospodarza od wielu lat wykonuje pan Alek Wieczorek.

Społecznie z pełnym zaangażowaniem wspiera rozwiązywanie spraw funkcjonowania ogrodu nr 2A przy ul. Daszyńskiego pan Kazimierz Światły, który przyczynił się do obniżenia kosztów wywozu śmieci ze stawki 75 złotych w roku 2021 do stawki 55 złotych na 2022 rok.

Pełnomocnikiem Zarządu w ogrodzie nr 4 przy ul. Trakcyjnej jest kolega Zenon Rybak, który wspiera działalność Zarządu w rozwiązywaniu i koordynowaniu zaistniałych spraw i problemów, z czego wywiązuje się znakomicie. Wszyscy wymienieni bardzo dobrze, rzetelnie, z zaangażowaniem wywiązywali się z powierzonych obowiązków. Zarząd wyraża im podziękowanie i uznanie za dotychczasową pracę.

Dla sprawnego działania usuwania awarii wodnych Zarząd zatrudnia specjalistyczną firmę Zakład Ogólnobudowlany Krystian Andrzej Najmrodzki z Oleśnicy, która w profesjonalny sposób wykonuje zlecane prace.

Dla pełnej orientacji działkowców we wszystkim, co się dzieje, i by na bieżąco mieli dostęp do najważniejszych informacji, funkcjonuje uruchomiona – dzięki zaangażowaniu członkini Zarządu pani Stanisławy Bulandy – strona internetowa ROD „ZNTK” pod adresem rodzntkoleśnica.pl.

Strona jest bogata w treści, w materiał zdjęciowy i zyskuje dobre recenzje. Nasza strona internetowa jest też wyjściem naprzeciw młodszym osobom, dla których Internet jest głównym źródłem wiedzy, bo być może w przyszłości będą zainteresowane zagospodarowaniem wolnych działek i w Internecie szukać będą informacji o naszym ogrodach. A wolnych działek mamy jeszcze 105.

Każdy działkowiec może zadzwonić do członków Zarządu i zgłosić problem do rozwiązania o każdej porze dnia przez cały tydzień. Informacje o numerach telefonów umieściliśmy na tablicach informacyjnych w każdym ogrodzie. Przypomnę, że po raz pierwszy po 50 latach! W 2019 roku Zarząd uruchomił telefon do biura i telefony kontaktowe członków Zarządu oraz połączenie internetowe e-mail: [email protected] do korespondencji.

Członkowie Zarządu, którzy formalnie mają pracować 2 godziny w tygodniu, w praktyce pracowali w 2021 roku wielokrotnie przez 5 dni w tygodniu.

Rodzinne Ogrody Działkowe „ZNTK” w Oleśnicy to 5 ogrodów o łącznej powierzchni aż 40,2 hektara, w tym powierzchni użytkowej 35,3 hektara, na której zlokalizowanych jest 1047 działek. Te 5 ogrodów znajduje się przy ulicach: Ciepłej (nr 1), Daszyńskiego (2A), Poniatowskiego (2B), Trakcyjnej (3 i 4).

Ostatni rok był bardzo ciężki dla środowiska działkowców. Utrudniona była działalność Zarządu, gdyż pandemia ograniczyła możliwość naszego funkcjonowania. Każdy z członków Zarządu przeszedł zachorowanie na COVID-19, nawet dwukrotnie. Pomimo to Zarząd pracował nieprzerwanie z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem, w ekstremalnych warunkach szalejącej pandemii, niosącej chorobę i śmierć także w środowisku działkowców. Prezes Kazimierz Karpienko, mimo osobistej straty żony, nie przerwał działalności.

Dramatyczny brak wody w ogrodach przy ul. Trakcyjnej był przyczyną rezygnacji wielu osób z prowadzenia działki. Doprowadzenie wody stało się głównym postulatem naszych działkowców, a wykonanie tej inwestycji głównym priorytetem Zarządu ROD „ZNTK”. Inwestycja podłączenia wody trwała od 3 stycznia do 4 maja 2021 roku. Wykonała ją firma Gamar Marka Garlińskiego, a inspektorem nadzorującym wykonawstwo z upoważnienia Zarządu była mgr inż. Halina Roszak. Zarząd przełamał barierę niemożności i dokonał czegoś, czego nie zrobiono przez lata - doprowadził wodę do ogrodów nr 3 i 4. Od głównej komory wykonano doprowadzenie instalacją pod ziemią o długości 6,5 km do 500 działek. Woda na ogrody 3 i 4 trafiła prosto z magistrali o średnicy 300 milimetrów, zasilającej m.in. firmy GKN i Alucrom. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 359.000 zł. 203 działkowców, którzy chcieli mieć podłączenie wody, wpłaciło po 1.000 zł. Każdy nowy chętny może się podłączyć po wniesieniu opłaty. Burmistrz Jan Bronś, wychodząc naprzeciw postulatom środowisk działkowców, w tym prezesa Kazimierza Karpienki, ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. ROD „ZNTK” otrzymał wsparcie miasta w kwocie 25.000 zł na podłączenie wody w ogrodach przy ul. Trakcyjnej.

Prezes mgr inż. Janusz Moszkowski z Okręgowego Zarządu PZD udzielił dotacji w kwocie 43.000 zł. To wszystko pozwoliło doprowadzić wodną inwestycję do szczęśliwego finału. Cały proces przygotowania i realizacji tej inwestycji trwał od maja 2019 roku do maja 2021 roku, czyli 2 lata. Dodatkowymi kosztami tej inwestycji było wykonanie dokumentacji projektu i kosztorysu za łączną kwotę 4.000 złotych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 363.000 złotych, z czego działkowcy wpłacili 203.000 złotych, a dotacje wyniosły 68.000. To oznacza, iż na wykonanie tej inwestycji zgromadzono tylko 271.000 złotych. Czyli zabrakło 92.000 złotych, które pokryto ze środków finansowych ROD „ZNTK”. Gdyby tych brakujących pieniędzy nie było, to podłączenie wody w ogrodach nr 3 i 4 byłoby niewykonalne.

Wszyscy członkowie otrzymali w 2021 roku pisemne informacje o prognozowanej płatności za dzierżawę działki, którą mogli uiścić w dowolnej formie – bezpośrednio na konto ROD lub w kasie biura w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Ten postulat już drugi rok realizujemy. Zarząd dotrzymał danego słowa w tej sprawie.

Po kilkunastu latach w ogrodzie nr 4 przy ulicy Trakcyjnej i wzdłuż torów kolejowych wyremontowano zniszczone ogrodzenie betonowe. Polegało to na demontażu zniszczonych 54 płyt i 36 słupków betonowych, a w ich miejsce zamontowaniu nowych elementów. Łącznie wyremontowano 18 sztuk przęseł o szerokości 2,5 metra i wysokości 1,5 metra za kwotę 14.480 złotych. Wykonawcą była firma Lech Bud z Oleśnicy. Wykonano także 2 sztuki specjalnych stalowych bramek wejściowych do ogrodu nr 4 przy ul. Trakcyjnej za kwotę 3260 zł. Zostały one zamontowane w miejsce starych zniszczonych bramek przez firmę Lech Bud z Oleśnicy.

W wyniku decyzji Zarządu wykonano ocieplenie ścian budynku biurowego przy ul. Moniuszki 38 styropianem o grubości 15 cm za kwotę 14.400 złotych. Realizował to Zakład Remontowo-Budowlany Witold Karczewicz z Oleśnicy.

W biurze Zarządu wykonano remont toalety poprzez wymianę miski ustępowej ze spłuczką, umywalki, baterii umywalkowej, wewnętrznej instalacji wodnej z montażem zaworów odcinających, czerpalnych oraz wymieniono podejście kanalizacyjne. Prace te wykonał Zakład Ogólnobudowlany Krystian Andrzej Najmrodzki z Oleśnicy za kwotę 3252,17 złotych.

Zamontowano w biurze Zarządu grzejniki elektryczne, których dotychczas nie było, wraz z przeróbką instalacji elektrycznej za kwotę 5400 złotych. Wykonawcą było Instalatorstwo Elektryczno-Energetyczne Artur Okarma z Oleśnicy.

W ogrodzie nr 4 przy ul. Trakcyjnej firma Weld Bartosz Sypko ze Spalic wspawała do bramy wjazdowej od strony GKN zabezpieczenia antywłamaniowe za kwotę 568,26 złotych.

W ogrodach nr 3 i 4 przy ulicy Trakcyjnej wykonano dwukrotnie profesjonalnie alejki, drogi komunikacyjne o długości 10000 metrów oraz wykoszono część działek pustostanów za kwotę 7900 złotych. Zrealizował to Zakład Zieleni Wiesław Niedzielski z Oleśnicy.

Skutecznie i sprawnie Zakład Ogólnobudowlany z Oleśnicy usuwał awarie instalacji wodnej w ogrodach nr 2B przy ul. Poniatowskiego i nr 1 przy ul. Ciepłej za kwotę 4900. Firma Weld Bartosz Pytko ze Spalic wykonała 4 tablice informacyjne, które zamontowała na ogrodach: nr 2B, nr 3 i 4 za kwotę 4900 złotych.

Przedstawiony zakres prac remontowo-inwestycyjnych za 2021 rok był realizacją uchwalonego przez Konferencję Delegatów we wrześniu 2021 r. „Planu Pracy Zarządu ROD „ZNTK” na 2021 rok”. Plan został wykonany w 100 procentach.

Na rok 2022 lub 2023 pozostało do wykonania doprowadzenie do budynku biurowego przy ul. Moniuszki wody bieżącej, wybudowania szamba, położenie tynku strukturalnego i wykonanie wymiany rynien wraz z opaską wokół budynku. Wskazujemy, że budynek biura jest pozbawiony wody bieżącej przez czas wyłączenia wody na okres zimowy, nie posiada właściwego szamba do odbioru ścieków. Według opinii Zarządu to koszt 30.000 zł. Prace te będą mogły być wykonane, jeśli będziemy dysponowali stosownymi pieniędzmi.

W minionym roku dużym sukcesem Zarządu i nas wszystkich było ograniczenie wywozu przez MGK ilości śmieci, chwastów, liści, gałęzi itp. Po prostu działkowcy mniej wrzucali do pojemników na śmieci, a więcej do kompostowników. Tym samym znacząco obniżyli koszty wywozu. W zaistniałej sytuacji Zarząd obniżył opłaty za wywóz odpadów komunalnych od działki dla ogrodów: nr 1 przy ul. Ciepłej z 78 zł na 60 zł, nr 2A przy ul. Daszyńskiego z 75 zł na 55 zł, nr 2B przy ul. Poniatowskiego z 85 zł na 70 zł, nr 1A przy ul. Moniuszki z 30 zł na 26 zł. Nastąpiła obniżka opłaty za wodę od działki z kwoty 70 zł na 65 zł dla działkowców, którzy nie mają wodomierzy.

Ważną sprawą jest obowiązkowe posiadanie w każdym ogrodzie kompostownika do przetwarzania odpadów zielonych. W przypadku braku kompostownika Zarząd będzie zmuszony podjąć zdecydowane działania restrykcyjne zgodnie z Regulaminem - dla dobra działkowców i dla obniżenia kosztów wywozu odpadów. Zdyscyplinowanie w tej sprawie jest w interesie nas wszystkich.

W minionym roku Zarząd podjął zdecydowane działania wobec działkowców niepłacących za dzierżawę działki. Wysłano aż 192 wezwań do zapłaty za potwierdzeniem odbioru. Apeluję do Państwa o solidne wywiązywanie się z tego obowiązku i niepowodowanie zadłużeń.

Przychody z tytułu składki członkowskiej za 2021 rok zostały zrealizowane w 99%.
- Zarząd ROD "ZNTK" na dzień 31 grudnia 2021 r. posiadał majątek trwały netto w wysokości 412.187,57 zł.
- Środki pieniężne na koncie w Banku Spółdzielczym na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły ogółem 20.934,33 zł, w tym:
l - na rachunku bankowym – 20.624,24 zł
2 - gotówka w kasie biura ROD „ZNTK” na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosła 310,09 zł.

Stan funduszy ROD na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:
a) Fundusz statutowy – 0,00 zł
b) Fundusz rozwoju – 539,00 zł
c) Fundusz oświatowy – 3.553,77 zł

Przychody z działalności w 2021 r. były następujące:
- składka członkowska – 5.280,00 zł
- opłata ogrodowa – 113.167,99 zł
- przychody finansowe – 0,00 zł
- pozostałe przychody – 4.431,19 zł

W roku 2021 uzyskano przychody w kwocie 122.879,18 zł.
Wydatki za 2021 rok wyniosły 129.386,86 zł.

Szanowni Państwo, działkowcy!

Zarząd ROD „ZNTK” wywiązał się odpowiedzialnie, rzetelnie z wykonania planu pracy oraz zrealizował uchwały podjęte przez Konferencję Delegatów na rok 2021 w całości.

Tak szeroki zakres prac i zmian wynikał z pilnych potrzeb i wieloletnich zaniedbań. Cały Zarząd ROD „ZNTK” pracował ciężko przez 12 miesięcy z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem w ekstremalnych warunkach szalejącej pandemii.

Serdecznie dziękuję Paniom z Zarządu za dotychczasową współpracę i pracę, którą wykonywały na rzecz działkowców i ogrodów z poświęceniem prywatnego czasu.

Rodzinne Ogrody Działkowe „ZNTK” w Oleśnicy to jedno z największych stowarzyszeń w Oleśnicy, liczące 1020 członków czynnych. Działające profesjonalnie, doskonale zorganizowane, rozwijające się, realizujące perfekcyjnie remonty i inwestycje uchwalone przez swoich członków.

Współpraca z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu układała się bardzo dobrze.

W imieniu Zarządu serdecznie dziękuję mgrowi Januszowi Moszkowskiemu - Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu, Janowi Bronsiowi - Burmistrzowi Oleśnicy, wszystkim działkowcom za wsparcie, dobre rady i pomoc w działalności.

Oleśnica 18.05.2022 r. Za Zarząd

* * *

Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia

rd

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklamareklamareklamareklamareklama

Komentarze Facebooka

Ostatnio dodane
Zobacz więcej
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009-2022. @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube