ogłoszenie
reklama
reklama
reklamareklamareklama
Dziś jest czwartek, 28 października. Imieniny Szymona, Tadeusza, Judy.
10℃
(zachmurzenie duże). Zobacz prognozę pogody

Zarząd ROD "ZNTK" wykonał ogromną pracę. Działkowcy ocenili ją pozytywnie

Aktualności20.09 o 19:24Komentarzy:
9 września odbyła się Konferencja Delegatów ROD ?ZNTK?, poświęcona podsumowaniu działalności w 2020 roku. Prezes Kazimierz Karpienko złożył sprawozdanie w imieniu Zarządu. Zacytujmy jego najważniejsze wątki.W 2020 r. Zarząd działał w składzie: Kazimierz Karpienko – prezes, Maria Flasza – wiceprezes, Stanisława Bulanda – skarbnik, Anna Rychlak-Szczegielniak – sekretarz, Zofia Matuszewska - członek. Złożyliśmy obietnicę wobec delegatów-członków ROD „ZNTK” uczestniczących w konferencji sprawozdawczej 7 września 2020 roku, że dołożymy wiele starań, zaangażujemy się i wykonamy ogromną pracę na rzecz działkowców. Obiecaliśmy realizację wielu postulatów, w tym doprowadzenie wody do ogrodów nr 3 i 4 przy ul. Trakcyjnej. Postulaty te z powodzeniem zrealizowaliśmy. Zarząd ROD „ZNTK” dotrzymał danego słowa.

Ostatni rok był bardzo ciężki dla środowiska działkowców. Utrudniona była działalność Zarządu, gdyż pandemia ograniczyła możliwości naszego funkcjonowania, a nawet uniemożliwiła odbycie walnego zebrania. Spowodowała też utrudnienia w realizacji inwestycji i remontów. W zaistniałej sytuacji Zarząd zorganizował pięć zebrań sektorowych działkowców w każdym z ogrodów - nr 1 przy ul. Ciepłej, nr 2A przy ul. Daszyńskiego, 2B przy ul. Poniatowskiego, nr 3 i 4 przy ul. Trakcyjnej.

Głównym celem był wybór delegatów na Konferencję Delegatów, by podjąć prawomocne uchwały w sprawie wykonawstwa inwestycji w zakresie podłączenia wody do działek, planów pracy, preliminarzy finansowych i opłat za użytkowanie działek ogrodowych na najbliższy 2020 rok. Bezpośredni kontakt na zebraniach sektorowych w ogrodach z działkowcami stał się dodatkowym bodźcem do aktywnego działania. Członkowie Zarządu, którzy formalnie mają pracować 2 godziny w tygodniu, w praktyce pracowali na rzecz Ogrodu 5 dni w tygodniu. Każdy działkowiec może zadzwonić do członków Zarządu i zgłosić problem do rozwiązania o każdej porze dnia przez cały tydzień. Dla pełnej orientacji członków we wszystkim, co się dzieje, i by na bieżąco mieli dostęp do najważniejszych informacji, funkcjonuje uruchomiona - dzięki zaangażowaniu członkini Zarządu pani Stanisławy Bulandy – strona internetowa ROD „ZNTK” pod adresem rodzntkoleśnica.pl. Strona jest bogata w treści, w materiał zdjęciowy i zyskuje dobre recenzje. To jest coś, co powinno funkcjonować od dawna, bo mamy XXI wiek! Finanse i księgowość ROD „ZNTK” prowadzi profesjonalnie pani mgr Jadwiga Helena Wyszkowska, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na wydziale o specjalności rachunkowość.Dla usprawnienia funkcjonowania działalności w ogrodach Zarząd powołał ich gospodarzy: Mariana Chudego, Bronisława Banacha i Marka Kubiaka. Wszyscy bardzo dobrze wywiązywali się z powierzonych obowiązków. Do usuwania awarii wodnych w ogrodach zatrudniono specjalistyczną firmę. Pełnomocnikiem Zarządu w ogrodzie nr 3 i 4 jest kolega Zenon Rybak, który pomagał na bieżąco rozwiązywać problemy. W minionym 2020 roku Zarząd odbył 12 posiedzeń, na których podjął 249 uchwał dotyczących działalności, w tym organizacyjnej, remontowej i inwestycyjnej. W posiedzeniach uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej, mający pełny wgląd do dokumentów, do ponoszonych wydatków. Wyrażali opinię i ocenę wobec podejmowanych decyzji Zarządu. Wszyscy działkowcy otrzymali w 2020 roku pisemną informację o prognozowanej płatności za dzierżawę działki, którą mogli uiścić w dowolnej formie. Z tej obietnicy wywiązaliśmy się. W wyniku decyzji Zarządu w ogrodzie nr 1 przy ul. Ciepłej zaaranżowano działkę nr 217 na miejsce postawienia pojemnika do składowania odpadów komunalnych. Teren utwardzono i wykonano nową bramę wjazdową dla śmieciarek. Przycięto żywopłot wzdłuż ogrodzenia ogrodów przy ul. Ciepłej za kwotę 1600 złotych. Zamontowano 11 bramek wejściowych do ogrodu nr 1 wraz z trzystoma kluczami, które przekazano działkowcom - za łączną kwotę 7090 złotych. W ogrodzie nr 1A przy ul. Moniuszki zamontowano nową bramkę wejściową łącznie z kluczami, które otrzymali działkowcy. Dzięki inicjatywie Zarządu w ogrodzie 2B przy ul. Poniatowskiego została zamontowana bramka wejściowa od ulicy Limanowskiego. Pierwotny projekt przebudowywanej ulicy tego nie przewidywał.

Działkowcy mogą korzystać z wybudowanych zatok postojowych. Wyremontowano bramkę wyjściową z wstawieniem nowego zamka od ul. Poniatowskiego. Wyremontowano parking dla działkowców w postaci wymiany 45 metrów ogrodzenia wraz z montażem bramy stalowej i utwardzenia placu parkingowego tłuczniem kamiennym w ogrodzie 2B przy ul. Poniatowskiego. Koszt realizacji remontu wyniósł 13.226,08 złotych, na który burmistrz Jan Bronś przekazał dotację celową w kwocie 10.000 złotych. W ogrodzie 2B od strony ul. Moniuszki zamontowano nową bramkę wejściową. W okresie od lutego do 20 kwietnia 2020 roku na wniosek działkowców w ogrodzie 2A przy ul. Daszyńskiego i nr 2B przy ul. Poniatowskiego zamontowano 180 wodomierzy na działkach. Prace wykonał Zakład Budowlany Krystiana Najmrodzkiego. Wyremontowano zniszczone ogrodzenie płotu w ogrodzie nr 2B od strony ul. Moniuszki na długości 7 metrów poprzez wstawienie nowych przęseł ocynkowanych z podmurówką. W ogrodzie nr 4 wykonano nową bramę wjazdową, wstawiono bramkę wejściową i wykonano ogrodzenie z siatki na odcinku 50 m, którego nie było od wielu lat. Dzięki umiejętnym negocjacjom prezesa, wykonano nowy płot betonowy na odcinku 300 metrów. Wykoszono profesjonalnie alejki, drogi komunikacyjne w ogrodzie nr 3 i 4 o długości 10000 metrów i 70 działek pustostanów po raz pierwszy w historii tych ogrodów.

W styczniu 2020 r. zakończono rozpoczętą w grudniu 2019 r. inwestycję polegającą na wykonaniu przyłącza wodociągowego z umieszczeniem betonowej komory wodomierzowej za kwotę 29.899 złotych na terenie ogrodu nr 4, od której rozprowadzono 6 magistral doprowadzających wodę do każdej działki. Całość prac wykonywała oleśnicka firma Gamar Marka Garlińskiego. Inwestycja podłączenia wody trwała od 3 stycznia do 4 maja 2021 roku i została zakończona przez firmę Gamar, a inspektorem nadzorującym wykonawstwo z upoważnienia zarządu była mgr inż. Halina Roszak. Zarząd przełamał barierę niemożności i dokonał czegoś, czego nie zrobiono przez lata - doprowadził wodę do ogrodów nr 3 i 4 przy współpracy z MGK Oleśnica. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 359.739 zł. 203 działkowców, którzy chcieli mieć podłączenie wody, wpłaciło po 1.000 zł. Każdy nowy chętny może się podłączyć po wniesieniu opłaty. Burmistrz Jan Bronś, wychodząc naprzeciw postulatom środowisk działkowców, w tym prezesa Kazimierza Karpienki, ogłosił nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. ROD „ZNTK” otrzymał wsparcie miasta w kwocie 35.000 zł – 10.000 na remont parkingu dla działkowców ogrodu nr 2 przy ul. Poniatowskiego w 2020 r. i 25.000 zł na podłączenie wody dla działkowców w ogrodach przy ul. Trakcyjnej. Prezes mgr inż. Janusz Moszkowski z Okręgowego Zarządu PZD udzielił dotacji w kwocie 43.000 zł. To wszystko pozwoliło doprowadzić wodną inwestycję do szczęśliwego finału.

Cały proces przygotowania i realizacji tej inwestycji trwał od maja 2019 roku do maja 2021 roku. Dodatkowymi kosztami było wykonanie dokumentacji projektu i kosztorysu za łączną kwotę 4.000 złotych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 363.739 złotych, a działkowcy wpłacili 203.000 złotych, dotacje wyniosły 68.000 złotych. To oznacza, iż na wykonanie tej inwestycji zgromadzono tylko 271.000 zł, czyli zabrakło 92.739 zł. Brakującą kwotę wyasygnowano z budżetu ROD „ZNTK”. Przedstawiony zakres prac remontowo-inwestycyjnych był realizacją uchwalonego przez Konferencję Delegatów we wrześniu 2020 r. planu pracy 2020 rok. Został wykonany z wyjątkiem zadań związanych z podniesieniem bardzo niskiego standardu budynku biurowego, na które zabrakło pieniędzy. W minionym roku bardzo dużym problemem było niedozwolone wrzucanie do pojemnika na śmieci komunalne roślin, chwastów, liści, gałęzi itp. Koszt wywozu za 2020 rok wyniósł 48.590,01 zł, natomiast w 2019 roku 39.301,31 zł. Nastąpił wzrost o 9.288,70 zł, czyli 24%.

Podkreślamy, że od 1 marca 2020 roku MGK Spółka z o.o. w Oleśnicy podniosła po raz kolejny ceny za wywóz nieczystości stałych niesegregowanych i segregowanych z kwoty 404,82 w roku 2018 do kwoty aż 615,90 zł miesięcznie za wywóz tylko 4 pojemników miesięcznie. Opłata wzrosła o 212,08 zł. W minionym roku Zarząd podjął zdecydowane działania wobec działkowców niepłacących za dzierżawę działki. Wysłano aż 160 wezwań do zapłaty za potwierdzeniem odbioru. Przychody z tytułu składki członkowskiej za 2020 rok zostały zrealizowane w 99%. W roku 2020 uzyskano przychody w kwocie 104.235,81 zł. Wydatki za 2020 rok wyniosły 109.875,54 zł. Staraliśmy się wywiązać z obietnic złożonych na Konferencji Delegatów we wrześniu 2020 roku. Tak szeroki zakres prac i zmian wynikał z pilnych potrzeb i wieloletnich zaniedbań. Cały Zarząd ROD „ZNTK” pracował z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem w ekstremalnych warunkach szalejącej pandemii niosącej śmierć.

Wykonaliśmy przez 12 miesięcy ciężką pracę, by zmienić dramatyczny stan ogrodów. Wróciliśmy do współczesności i normalności. Po dwóch latach wytężonego wysiłku nowego zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZNTK” osiągnięto to, czego nie zdołano zrobić przez kilkadziesiąt lat. Szczególnie chcę pokreślić, że członkowie zarządu: wiceprezes – Maria Flasza, skarbnik Stanisława Bulanda, sekretarz Anna Rychlak- -Szczegielniak, Zofia Matuszewska i księgowa Jadwiga Wyrzykowska znakomicie wykonywali swoje obowiązki. Kosztem prywatnego czasu pracowali na rzecz działkowców i ogrodów. Serdecznie dziękuję paniom za dotychczasową pracę i poświęcenie. Współpraca z Okręgowym Zarządem Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu układała się bardzo dobrze. Każdorazowo, gdy zgłaszaliśmy się z wieloma sprawami, znajdowaliśmy zrozumienie i wsparcie. W imieniu Zarządu serdecznie dziękuję Okręgowemu Zarządowi PZD we Wrocławiu, Burmistrzowi Oleśnicy, wszystkim działkowcom za wsparcie, dobre rady i pomoc w działalności.

Delegaci obecni na Konferencji w dniu 9 września br. brawami ocenili sprawozdanie Zarządu. Komisja Rewizyjna oceniła działania Zarządu jako prawidłowe i nie budzące zastrzeżeń. W głosowaniach delegaci zdecydowaną większością przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu, jego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Jedną z ważniejszych, podjętych tego dnia, uchwał była ta dotycząca elektryfikacji ogrodów ROD „ZNTK”. To nowe wielkie wyzwanie dla Zarządu na kolejne lata.

Artykuł sponsorowany

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklamareklama

Komentarze Facebooka

Ostatnio dodane
Zobacz więcej
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009-2021. @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube