reklama
reklama
Dziś jest sobota, 6 marca. Imieniny Jordana, Róży, Kolety.
MojaOlesnica.pl na Facebooku

Najnowsze sprawozdanie z pracy burmistrza i jego zastępczyni

Aktualności23.02 o 07:25Komentarzy: 11
Publikujemy najnowsze dostępne sprawozdanie z pracy burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia i jego zastępczyni Edyty Małys-Niczypor.


Burmistrz Jan Bronś i jego zastępczyni Edyta Małys-Niczypor


INFORMACJA
O PRACY BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY
i ZASTĘPCY BURMISTRZA
w okresie od 12.01.2021 r. do 11.02.2021r.

1. W tym okresie Burmistrz wprowadził między innymi następujące zarządzenia

w sprawie:

wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy,
nadania numerów porządkowych: ul. Stawowa nr 1;
sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku przy ul.: Leśnej 12/56; Ks. J. Poniatowskiego 1d/6, 3b/1; 11 Listopada 29b/1, 2/1; B. Krzywoustego 79/145; Wrocławskiej 16/3; Okrężnej 12/6; 3 Maja 47/9; M. Kopernika 5/5; S. Żeromskiego 4/3; A. Cieszyńskiego 2/8.
utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Mieście Oleśnicy,
wynagrodzenia Dyrektora Oleśnickiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja,
wynagrodzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy,
wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy,
ustalenia ceny 1q żyta stosowanego do naliczania czynszu dzierżawnego za grunty rolne,
powołania Zespołu ds. dostępności w Gminie Mieście Oleśnicy,
wykonywania pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Miasta Oleśnicy,
planu dofinansowania w roku 2021 form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica oraz zasad dofinansowywania zawodowego nauczycieli w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica,
ustalenia okresów, na jakie będą zawierane umowy najmu tymczasowego pomieszczenia, wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby Gminy Miasta Oleśnicy,
ustalenia częstotliwości weryfikacji wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu oraz wysokości podwyżki czynszu w przypadku niezłożenia deklaracji,
kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Oleśnicy,
powołania Zespołu zapewniającego realizację Strategii rozwoju Miasta Oleśnicy w zakresie wdrożenia systemu informatycznego umożliwiającego świadczenie e-usług i komunikację z mieszkańcami.

2. Burmistrz – p. Jan Bronś:

W dniu 12.01.2021 r.:
praca bieżąca,
uzgodnienia dot. projektów uchwał.

W dniu 13.01.2021 r.:
omówienie funkcjonowania OKR ATOL w czasie pandemii,
ustalenie harmonogramu inwestycyjnego dla SDM,
indywidualne spotkania z mieszkańcami,
ustalenia dotyczące podziału gruntów pod inwestycje.

W dniu 14.01.2021 r.:
spotkanie z Wójtem Gminy Oleśnica,
spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wdrażania programu szczepień.

W dniu 15.01.2021 r.:
spotkanie z dyrektorem Urzędu Pracy - ustalenia dot. Powiatowej Rady Rynku Pracy,
udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego ZIT WrOF,
ustalenia z dyrektorem ZBK w sprawie realizacji inwestycji oświatowych,
spotkanie z dyrektorem SZPZOZ w sprawie szczepień.

W dniu 18.01.2021 r.:
narada naczelników wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji,
praca bieżąca.

W dniu 19.01.2021 r.:
praca bieżąca,
ustalenia dotyczące planu zamówień publicznych.

W dniu 20.01.2021 r.:
praca bieżąca,
narada ZIT WrOF.

W dniu 21.01.2021 r.:
praca bieżąca,
zdalne spotkanie z dyrektorami szkół,
Międzybórz- spotkanie z wójtami i burmistrzami,
indywidualne zdalne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 22.01.2021 r.:
praca bieżąca.

W dniu 25.01.2021 r.:
narada naczelników wydziałów,
spotkanie z przedstawicielami spółki ALBA Group.

W dniu 26.01.2021 r.:
praca bieżąca.

W dniu 27.01.2021 r.:
spotkanie z prezesem OLKOL Sp. z o.o,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 28.01.2021 r.:
udział w Sesji Rady Miasta Oleśnicy.

W dniu 29.01.2021 r.:
praca bieżąca,
spotkanie z prezesem Fundacji na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu,
zdalne spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli.

W dniu 31.01.2021 r.:
udział w Oleśnicki Jarmarku Wspaniałości oraz 29 finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W dniu 01.02.2021 r.:
narada naczelników wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
narada kierowników jednostek organizacyjnych GMO,
praca bieżąca.

W dniu 02.02.2021 r.:
zdalny udział w posiedzeniu Rady Porozumienia ws. opracowania planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia,
spotkanie ze Starszym Cechu Rzemiosł Różnych,
ustalenia dotyczące uzbrojenia ul. Niemieckiej i przyległych.

W dniu 03.02.2021 r.:
ustalenia dotyczące uzbrojenia przy ul. Niemieckiej i ulic przyległych,
spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ustalenia dotyczące przystąpienia Gminy Miasta Oleśnicy do ogólnopolskiego Programu Czyste Powietrze,
praca bieżąca.

W dniu 04.02.2021 r.:
spotkanie dot. programu „Oleśnica Zasilana Naturą”,
spotkanie z Wójtem oraz Z-ca Wójta Gminy Dobroszyce,
spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu i inwestorem zainteresowanym zagospodarowaniem odpadów.

W dniu 05.02.2021 r.:
praca bieżąca.

W dniu 06.02.2021 r.:
uroczyste „otwarcie” charytatywnego serca.

W dniu 08.02.2021 r.:
narada naczelników wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
praca bieżąca.

W dniu 09.02.2021 r.:
praca bieżąca.

W dniu 10.02.2021 r.:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – podpisanie umowy,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 11.02.2021 r.:
przegląd pogwarancyjny w Centrum Usług Społecznych,
praca bieżąca.

3. Zastępca Burmistrza – p. Edyta Małys – Niczypor:

W dniu 12.01.2021 r.:
praca bieżąca,
indywidualne spotkania z mieszkańcami,
uzgodnienia dot. projektów uchwał.

W dniu 13.01.2021 r.:
praca bieżąca,
spotkanie z dyrektorem OBP.

W dniu 14.01.2021 r.:
spotkanie z dyrektorem MOPS,
spotkanie z dyrektorem ZBK,
spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie wdrażania programu szczepień.

W dniu 15.01.2021 r.:
spotkanie z przedstawicielami przychodni,
ustalenia z dyrektorem ZBK w sprawie realizacji inwestycji oświatowych,
spotkanie z dyrektorem SZPZOZ w sprawie szczepień.

W dniu 18.01.2021 r.:
narada naczelników wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

W dniu 19.01.2021 r.:
praca bieżąca.

W dniu  20.01.2021 r.:
spotkanie z dyrektorem ZOS,
spotkanie z dyrektorem PCK,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 21.01.2021 r.:
praca bieżąca,
zdalne spotkanie z dyrektorami szkół,
Komisja rewizyjna.

W dniu 22.01.2021 r.:
Komisja sportu,
Komisja oświaty i kultury.

W dniu 25.01.2021 r.:
narada naczelników wydziałów,
Komisja zdrowia i pomocy społecznej.

W dniu 26.01.2021 r.:
Komisja skarg, wniosków i petycji,
spotkanie z dyrektorem ZBK,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

W dniu 27.01.2021 r.:
Komisja budżetu.

W dniu 28.01.2021 r.:
udział w Sesji Rady Miasta Oleśnicy.

W dniu 29.01.2021 r.:
praca bieżąca,
zdalne spotkanie z dyrektorami szkół i przedszkoli.

W dniu 31.01.2021 r.:
udział w Oleśnickim Jarmarku Wspaniałości oraz 29 finale Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

W dniu 01.02.2021 r.:
narada naczelników wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
narada kierowników jednostek organizacyjnych GMO,
praca bieżąca.

W dniu 02.02.2021 r.:
praca bieżąca.

W dniu 03.02.2021 r.:
indywidualne spotkania z mieszkańcami,
spotkanie z przedstawicielami PCK.

W dniu 04.02.2021 r.:
spotkanie dot. programu „Oleśnica Zasilana Naturą”.

W dniu 05.02.2021 r.:
spotkanie z dyrektorem ZOS.

W dniu 06.02.2021 r.:
uroczyste „otwarcie” charytatywnego serca.

W dniu 08.02.2021 r.:
narada naczelników wydziałów Urzędu Miasta Oleśnicy,
praca bieżąca.

W dniu 09.02.2021 r.:
spotkanie ze Służbami Ratowniczymi.

W dniu 10.02.2021 r.:
praca bieżąca.

W dniu 11.02.2021 r.:
spotkanie z prezesem Związku Żołnierzy AK Oddział Oleśnica,
indywidualne spotkania z mieszkańcami.

źródło: Urząd Miasta Oleśnicy

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklamareklama

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (11)

Krzysztof A. Kowalski23.02 o 21:57

zy Jan Bronś wietrzy swoje mieszkanie? Zero efektu "walki ze smogiem". W Oleśnicy teraz nie sposób wietrzyć mieszkanie, nie wolno otworzyć okien, bo zaraz mieszkanie zostanie wypełnione duszącym powietrzem. Czy Jan Bronś ma tego świadomość? Pytanie retoryczne. Nie miał świadomości społecznej, gdy rok temu uciekał przed pandemią, a wcześniej, gdy trzeba było remontować kładkę nad torami, ani też gdy należało ratować wiekowy dąb, ani wówczas, gdy chodziło o przestrzeń mieszkańców. Nie miał wówczas, dlaczego miałby mieć teraz?

Zgłoś
. 23.02 o 15:10

Emeryt nic nie robi

Zgłoś
bo tak wybraliście23.02 o 13:35

@Auuuu, ale popatrz co się teraz dzieje w Oleśnicy, normalnie rozpacz człowieka ogarnia.

Zgłoś
hue hue23.02 o 11:58

Jest takie zdjęcie Bronsia ze spotkania samorządowców w Lubiniu, na tym zdjęciu Bronś wygląda rzeczywiście jakby całą noc ciężko pracował, w ogóle nie był zainteresowany tym co wokół niego się dzieje.

Zgłoś
Auuuuu23.02 o 10:59

Oleśnica to super wioska. Ludzie ogarnijcie się. Czy przegrani dalej nie przyjmują do wiadomości, że burmistrzem z woli ludu z wielką przewagą został Jan Bronś?

Zgłoś
Krzysztof A. Kowalski23.02 o 10:06

Jan Bronś nigdy nie przeprosił za to, że w 2020 wybrał masowanie własnej pięty i kolana nad pozostanie ze swoimi chlebodawcami w czasie pandemii. Nie przeprosił za: bezczynność w ratowaniu oleśnickich zabytków, za brak lapidarium i miejskiej orkiestry, za lata bez lokalnego muzeum, za brak galerii lokalnego produktu i młodych twórców, za buble budowlane (sala widowiskowa, hala sportowa, co to pozyskano unijne pieniądze na przyszkolną salę sportową, a po pewnym czasie miasto ją "zarekwirowało" jako miejską halę sportową, Atol - brak hotelu, krótki basen, lodowisko, co miało być kortem i boiskiem do koszykówki), za kurioza w miejskich parkach i przy ul. Daszyńskiego, za wałbrzyskie płyty kanalizacyjne, za brak rosarium itd., itd.

Zgłoś
I tyle23.02 o 10:01

Kropka, nie dla emeryta, emeryci pracują mniej wydajnie.

Zgłoś
xxx23.02 o 09:24

Idźcie na jeden dzień do takiej pracy i zobaczycie ile jest pracy papierowej. Najlepiej odzywać się ludziom którzy nie pracują biurowo...

Zgłoś
.23.02 o 08:57

Zajęć dla jednej osoby na pół etatu, zastępca jest niepotrzebny tym bardziej co się mówi w kuluarach o jego kompetencjach?

Zgłoś
2!23.02 o 08:50

1!- Dlaczego? Uważasz, że powinno się pisać o tym, ze zrealizowano przelewy, zerwano lokaty, odebrano 80 telefonów, ustalono z pracownikami 20 problematycznych spraw? To jest wg mnie praca bieżąca- praca stała, którą wykonuje każdy z nas codziennie. Wszystko to, co jest napisane jest opisane.

Zgłoś
Ostatnio dodane
Zobacz więcej
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009-2020. @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube