reklama
reklamareklamareklama
Dziś jest niedziela, 15 września. Imieniny Albina, Nikodema, Marii.
MojaOlesnica.pl na Facebooku

Wywiad z Michałem Kołacińskim

4.09.2018 o 06:21Komentarzy: 211Kategoria: Aktualności
Wywiad portalu MojaOlesnica.pl z burmistrzem Michałem Kołacińskim, który będzie starał się o reelekcję w nadchodzących wyborach. Jak ocenia mijającą kadencję i jakie ma plany?


Drużyna Michała Kołacińskiego z Oleśnica Razem / źródło: OR

Piotr Paszkowski, MojaOlesnica.pl: Jak ocenia Pan swoją kadencję na stanowisku burmistrza Oleśnicy? Jakie Pańskim zdaniem były jej dobre i złe strony?

Michał Kołaciński, burmistrz Oleśnicy (Oleśnica Razem, Prawo i Sprawiedliwość): To bardzo krótka kadencja, właśnie minęły 44 miesiące od zaprzysiężenia. To sporo czasu na działania organizacyjne, ale zdecydowanie za mało na realizację wielkich inwestycji zwłaszcza, gdy ma się ambicję pozyskiwania na nie środków zewnętrznych. Szereg przedsięwzięć zrealizowaliśmy, jak chociażby Centrum Usług Społecznych, budowy nowych dróg (jak np. Strefowa), parkingów, jak przy ul. Kilińskiego, Wojska Polskiego, Wałowej, Brzozowej, nowych ścieżek rowerowych i innych projektów, których gołym okiem nie widać, bo dotyczą sieci kanalizacyjnej czy cieplnej. A przecież właśnie w tych kilkudziesięciu miesiącach pojawiły się też dwa bloki socjalne dla potrzebujących mieszkańców, uzbroiliśmy również strefę gospodarczą, która jeszcze w 2014 była zarośnięta. Prawie 50 hektarów zostało wprowadzonych do strefy w 2015 roku i decyzja o tej inwestycji była błyskawiczna. W efekcie sprzedano już dwie działki, a wpływy z podatków są stałym źródłem dochodu miasta.

Są też takie inwestycje, które jeszcze trwają, jak budowa ul. Rutkiewicz i dalszego ciągu Kusocińskiego lub na przykład ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Krzywoustego.

Są i takie, do których doprowadziliśmy, a tu najlepszym przykładem jest budowa tzw. wschodniej obwodnicy Oleśnicy i przebudowa ul. Dobroszyckiej z rondem na skrzyżowaniu z Wojska Polskiego. Na te cele w drodze negocjacji pozyskaliśmy ponad 20 milionów złotych!

Niektóre zaś projekty zostały przesunięte w czasie, jak przebudowa Placu Zwycięstwa.

Z kwestii organizacyjnych? Budowa społeczeństwa obywatelskiego z OBO na czele, rozwiązanie Straży Miejskiej i zorganizowanie w jej pomieszczeniach filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami, zniesienie opłat za parkowanie w soboty, gdy ich pobieranie nie było jeszcze uznane za nieprawidłowe, wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej…

Cóż, tych czterdziestu paru miesięcy nie można określić jako spokojnych i pozbawionych nieprzewidzianych zwrotów akcji. Jak w każdym samorządzie sporo wysiłku skierowano też na bieżące, sprawne zarządzanie miastem i utrzymanie rygorów finansowych. Spłacamy przejęte zadłużenie miasta: na koniec 2014 roku przekraczało ono 23 miliony złotych, a na koniec 2018 r. przewidujemy nieco ponad 15 milionów.

Stabilna i odpowiedzialna polityka finansowa miasta została dostrzeżona w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego, gdzie na 237 gmin miejskich Oleśnica zajęła czternaste miejsce, ponadto uzyskaliśmy świetną ocenę pre-ratingową, mieszczącą się na poziomie pomiędzy AAA a BBB+.

Warto też wspomnieć o największej w historii oleśnickiego samorządu inwestycji w uczniów i szkoły: ponad sześćset laptopów, tablice interaktywne, wizualizery, szkoły spięte siecią światłowodową… Zostaliśmy pionierem w budowaniu nowoczesnej edukacji i wyprzedzamy w tej materii rządowe pomysły, które są dopiero na etapie planowania.

Nie zabrakło jednak momentów trudnych, czasem dramatycznych.

Wymuszona w tempie ekspresowym reforma edukacji, wciąż trwająca, to ogromne wyzwanie dla wielu środowisk, przede wszystkim uczniów, nauczycieli i rodziców. Wyzwanie, któremu w mojej opinii sprostaliśmy.

Do tego "odziedziczyliśmy" ciągnący się od wielu lat proces, który przyniósł fatalny wyrok sądu pierwzej instancji w sprawie Tiwwala. Widmo kilkudziesięciomilionowej kary to chyba najtrudniejszy moment tej kadencji. Trudne, lecz odpowiedzialne decyzje doprowadziły do sukcesu. Poza tą największą, ostatecznie wygraną w stu procentach sprawą, Oleśnica jest nadal w sporze z wieloma podwykonawcami oraz nabywcą długu po upadłej spółce i wciąż nie znamy zakończenia tych sporów i ewentualnych skutków finansowych, mogących dojść kilku milionów złotych.

Cześć osób krytykuje angażowanie się miasta w tworzenie centrum usług społecznych w tzw. starym szpitalu. Z jednej strony rewitalizuje się zabytkowy budynek i tworzy się coś dla mieszkańców, a z drugiej strony budowa nowego obiektu mogłaby być tańsza oraz mniej kosztowna w utrzymaniu, a na dodatek powiat mógłby zarobić na sprzedaży lokali. Dlaczego miasto się zaangażowało w taką inwestycję, szczególnie patrząc się na nią z perspektywy ekonomicznej?

Miasto zaangażowało się w tę adaptację wyłącznie dlatego, że pojawiły się perspektywy, być może ostatni raz, na pozyskanie funduszy unijnych i rządowych dla ratowania tego zabytkowego obiektu i uruchomienia w nim potrzebnych społecznie działań (miejskie przedszkole, dom dziennego pobytu dla seniorów, mieszkania chronione, klub integracji społecznej). Pozyskane dofinansowania stanowią ponad połowę kosztów realizacji tej inwestycji.

Sam obiekt przez lata zaniedbań był totalnie zniszczony i powiatowi mimo prób nie udało się znaleźć nabywcy.

Przedsięwzięcie jest dowodem na to, że przy determinacji i konsekwencji niemożliwe stało się możliwym. Przekształcenie umierającego obiektu w wielofunkcyjną placówkę, służącą wielu pokoleniom oleśniczan od przedszkolaka po seniora, to niewątpliwie efekt, którego nie da się nie zauważyć. Fakt uratowania rzeczywistego zabytku jest przy tym wartością dodaną. Jeśliby chciano wybudować osobne placówki w postaci przedszkola, domu dziennego pobytu dla seniora czy dziesięciu mieszkań chronionych, to trudno by dowieść, że koszty gruntu i budowy byłyby niższe. Zwłaszcza, że grunty mogą być obiektem sprzedaży, która stanowi realny wpływ do budżetu miasta.

W swoim planie wyborczym z 2014 roku zapowiadaliście Państwo utworzenie Centrum Oleśnickiej Przedsiębiorczości, utworzenie stanowiska dla osoby odpowiedzialnej za obsługę przedsiębiorców, stworzenie muzeum lotnictwa i kolejnictwa, utworzenie placówki leczniczo-opiekuńczej dla obłożnie chorych, a nawet powołanie do życia miejskiej orkiestry dętej. Była też mowa, że spółka Atol przestanie przynosić straty. Te zapowiedzi nie zostały jednak zrealizowane. Dlaczego?

Instytucja wspierająca przedsiębiorczość, wzorowana na inkubatorach przedsiębiorczości, nie powstała z powodu braku środków zewnętrznych. Poprzedni okres programowy UE takimi środkami dysponował, natomiast na okres 2014-2020 już ich nie przewidziano.

Zakładaliśmy utworzenie centrum dla przedsiębiorców, jednak jego zadania z powodzeniem realizuje zespół urzędników, którzy służą swoją wiedzą i wsparciem każdemu przedsiębiorcy.

W toku wielu spotkań i rozmów z przedstawicielami środowiska oleśnickich przedsiębiorców ani razu nie zgłaszali oni potrzeby powołania takiej instytucji, natomiast zgłaszali potrzebę zniesienia opłat parkingowych w soboty, wyrażali brak zgody na dopuszczanie do budowy wielkopowierzchniowych sklepów oraz wnioskowali, by nie podnosić podatków lokalnych. Postulaty te zostały spełnione, zatem w projekcie budżetu miasta nie uwzględniono wniosku przyniesionego przez radnego Siedleckiego o zabezpieczenie na stworzenie odrębnej instytucji miliona złotych.

W zamian skoncentrowaliśmy się na Oleśnickiej Strefie Aktywności Gospodarczej. To prawie 50 hektarów przy ulicy Krzywoustego, które zostały uzbrojone i włączone do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Przedsięwzięcie zaowocowało powstaniem zakładu szwedzkiego inwestora Alucrom i zakupem działki przez firmę ROM. Całość zostanie dodatkowo skomunikowana przez tzw. wschodnią obwodnicę Oleśnicy, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność inwestycyjną miasta.

Pomysły zmierzające do utworzenia muzeum i powołania orkiestry są cały czas aktualne, jednak muzeum wymaga odpowiednich lokali, a stworzenie orkiestry to proces długotrwały. Stworzyliśmy natomiast większe możliwości prezentowania oleśnickich talentów przed lokalną publicznością podczas ważniejszych wydarzeń kulturalnych, a także ich wyjazdów.

W Planie dla Miasta zakładaliśmy rozdzielenie sportu od kultury. Nie zakładano, że deficytowa spółka w ciągu tych kilkudziesięciu miesięcy stanie się zyskowna.

Atol nie jest zwyczajną spółką prawa handlowego, wypełnia bowiem zadania własne gminy z zakresu propagowania sportu i rekreacji, zwłaszcza wobec dzieci i młodzieży. To siłą rzeczy nie jest działalność dochodowa. Poza tym uczciwe porównanie bilansu z tym sprzed kadencji wymaga uwzględnienia nowych kosztów zarządzania takimi obiektami jak stadion czy stworzony w tej kadencji kompleks trawiastych boisk treningowych przy ul. Brzozowej. Mimo nowych obciążeń, strata spółki praktycznie się nie pogłębia. Gdyby udostępniać te obiekty po cenach komercyjnych, efekt ekonomiczny byłby lepszy, ale nie pójdziemy w tym kierunku. Przeciwnie, będziemy tworzyć coraz szerszą bazę sportową dla młodzieży.

W trakcie tej kadencji z koalicji Razem dla Oleśnicy, które obecnie funkcjonuje jako Oleśnica Razem, odeszło dwoje radnych – Małgorzata Lipska i Damian Siedlecki. Czy nie można było zapobiec częściowemu rozpadowi grupy?

Mamy do czynienia z suwerennymi decyzjami. Żałujemy, że pani radna opuściła nasze ugrupowanie, bo doceniamy jej ponadprzeciętną pracowitość, wiedzę i potencjał intelektualny. Niestety, problematyczna okazała się umiejętność pracy w grupie skupiającej osoby o szerokim spektrum doświadczeń i poglądów. Może w przyszłości to się zmieni?

Wcześniej był Pan powiatowym radnym. Czy kadencję powiatowego samorządu uważa Pan za sukces?

Rezultaty pracy samorządu powiatowego należy oceniać nieodłącznie przez pryzmat potencjału finansowego tego samorządu, a ten, jak powszechnie wiadomo, jest krytycznie niski.

Jednak to, że przy tak marnych finansach udało się zrestrukturyzować Powiatowy Zespół Szpitali, zorganizować oddziały opieki długoterminowej, przeprowadzić szeroki zakres remontów, a wreszcie spełnić kryteria i uzyskać wpis do krajowej sieci szpitali, co dało w efekcie pierwszy raz od wielu lat dodatni wynik finansowy z działalności bieżącej, naprawdę wbrew wielu fałszywym opiniom zasługuje na uznanie.

Oleśniczanie mogą jednak czuć absolutny niedosyt jeśli chodzi o powiatową infrastrukturę drogową na terenie miasta. Jej stan zdecydowanie odbiega od dróg miejskich, choć bądźmy sprawiedliwi: dobiegająca końca przebudowa wiaduktu na Wądołach to także potężny wkład powiatu w ulepszanie możliwości komunikacyjnych w Oleśnicy. Szansą na poprawę dróg powiatowych będą być może zapowiadane przez premiera Morawieckiego zwielokrotnione fundusze na drogi lokalne.

Wprowadzenie tzw. budżetu obywatelskiego, tworzenie różnych rad społecznych, składających się z mieszkańców, pojawiły się w bieżącej kadencji. Czy Pańskim zdaniem te rozwiązania zdały egzamin?

Nie mam wątpliwości, że wszelkie narzędzia społeczeństwa obywatelskiego, jakie wprowadziliśmy w mieście, były pożądane i oczekiwane przez wielu mieszkańców.

Zaangażowanie mieszkańców w działalność Miejskiej Rady Sportu, Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, czy rosnąca z roku na rok liczba oleśniczan aktywnie korzystających z Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego oraz już działającej inicjatywy lokalnej mówią same za siebie. Większość nowych rozwiązań proobywatelskich, które niedawno wprowadził ustawodawca, u nas już funkcjonuje.

Warto wspomnieć, że MRS ma nieoceniony wkład przy projektowaniu zadań związanych ze sportem i podziałem środków na ten cel, a dzięki zaangażowaniu MRDPP oleśniczanie mają okazję m.in. poznać nieznane dotychczas osoby, które na co dzień niosą pomoc innym, czego efektem jest cieszący się sporym zainteresowaniem coroczny plebiscyt wolontaryjny.

Co znajdzie się w programie wyborczym Pana i koalicji Oleśnica Razem? Jakie priorytety chcielibyście Państwo obrać na przyszłą kadencję?

Oczywiście na szczegóły programowe przyjdzie jeszcze czas, ale są naturalnie obszary priorytetowe. Zaliczam do nich takie, jak edukacja: w tym dalsze wdrażanie kolejnych nowych rozwiązań w dziedzinie e-oświaty oraz dalszy rozwój jak i odnowa bazy sportowej szkół, polityka senioralna: Centrum Usług Społecznych to pierwszy etap niezbędnych działań, konieczne jest rozwinięcie usług opiekuńczych, następnie wsparcie sektora lokalnej gospodarki, a przede wszystkim wykorzystanie pełnego potencjału utworzonej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz poprawa jakości infrastruktury drogowej i rewitalizacja zasobów mieszkaniowych gminy oraz centralnych obszarów Oleśnicy, a także rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej miasta.

I na koniec sprawy związane z ogólnopolską polityką partii Prawo i Sprawiedliwość, której jest Pan członkiem. Coraz częściej pojawiają się sygnały o łamaniu konstytucji, ograniczaniu swobód obywatelskich, czy nawet wprowadzaniu coraz to nowszych form opodatkowania obywateli, przy jednoczesnym dotowaniu zagranicznych korporacji, jak na przykład Mercedesa. Jakie ma Pan zdanie na temat poczynań polityków PiS w kraju?

Staram się nie mieszać polityki ogólnokrajowej z lokalną, ale faktycznie jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 2010 r. i nie zmieniam barw politycznych w zależności od koniunktury.

Przypominam, że po objęciu urzędu burmistrza zrezygnowałem z funkcji przewodniczącego oleśnickich struktur i ograniczyłem swoją aktywność członkowską.

Prospołeczna polityka obecnego rządu i realizacja programu wyborczego, co nie było do tej pory powszechną praktyką, znajdują uznanie u większości Polaków. Jestem usatysfakcjonowany mogąc uczestniczyć w realizacji takich programów, jak "Rodzina Plus", "Senior Plus" czy "Dobry Start".

Co do zarzutów opozycji, to niezależnie od form i rozmiarów rozmaitych protestów, sprowadzają się one w przekonaniu wielu osób do kontestowania wyników demokratycznych wyborów w 2015 r., w efekcie których Polacy odsunęli ówczesną ekipę od władzy.

W najbliższych dniach na łamach portalu MojaOlesnica.pl opublikujemy wywiady z kolejnymi kandydatami na burmistrza Oleśnicy.

rd

reklama

Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklamareklamareklama

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (211)

oceniam22.09.2018 o 12:44

Karpienko, Siwecki, Bartnik, Szczuraszek i Kaszubowa kościelne. ZA TAKICH KANDYDATÓW NA RADNYCH od Kołacińskiego podziękuję! Oleśnica powinna być nowoczesna, a nie kościelna i PISowska

Zgłoś
Martyna22.09.2018 o 12:42

Ambitne plany i świetne osiągnięcia.Lecz (moje spostrzeżenia) należy albo wyegzekwować albo zmienić kierownictwo odpowiedzialnych za utrzymanie czystości i ładu w mieście.Niby drobnostka lecz to wizerunek miasta.Powodzenia!!!

Zgłoś
...11.09.2018 o 10:28

@Oles - po prostu pokazali rzeczywistość, taka jaka ona jest. Nie pudrowali twarzy, nie malowali trawy na zielono, nie grabili jej. Ubrali się zwyczajnie tak, jak do pracy w Radzie Miasta.

Zgłoś
zw-kowalski9.09.2018 o 00:06

A u nas jutro koniec wyborów. Bo wybory trwają tu już 2 tygodnie. Od 2 tygodni można oddawać swój głos a kampania trwa. Komitety wyborcze wręczają swoim sympatykom karty do głosowania. Do każdej instancji w innym kolorze. Dziś na Rynku w Ovik ustawione były namioty wszystkich partii. Namiot SD był kilka metrów od namiotu Socjaldemokracji. I sie nie pogryźli. W jednym miejscu można było poznać program wszystkich partii. W Pl każda partia prowadzi monolog w swoim gronie. Nie wiem jak wyglądają prognozy ale liczę, że SD dostanie co najmniej15 % . Zycie pokaże. Ja głosuję za partią która jest za wyjściem Szwecji z UE.

Zgłoś
oles8.09.2018 o 23:29

Ale drużyna. Nawet miejsca nie umieją znaleźć, żeby zdjęcie porządnie zrobić. Uschnięta zaniedbana trawa (jak w całym mieście) i odrapany budynek zamku. Ponoć park posprzątali po roku!!!!

Zgłoś
PO Nienormalni!8.09.2018 o 22:08

Grzesio Schetynescu chce zamknąć Instytut Sehna bo wykryli, że Walęsa to ..Bolek!!

Zgłoś
kolega8.09.2018 o 22:07

Michał jesteś najlepszy

Zgłoś
10 04 20108.09.2018 o 22:03

PO trupach do władzy?!

Zgłoś
Oleśnicka FOZZ8.09.2018 o 22:00

Oleśnicka PO i Janek rozmywa się POlitycznie!

Zgłoś
Psychiatryk8.09.2018 o 21:57

Tacy durnie chcą nami rządzić!

Zgłoś
Czerwona Szmata8.09.2018 o 21:52

Kombajniści z pegeeru tak mają!!

Zgłoś
Robert8.09.2018 o 21:42

A Pytel znowu zmienił barwy? No tak sekta mamre ma bliżej do pedofilii niż do normalności.

Zgłoś
...8.09.2018 o 19:20

@ Julka, maryśka, edyta itd dr med. Roman Szełemej rządzi Wałbrzychem od 2011, wyprowadził Wałbrzych z długów. Miastem ma rządzić dobry organizator - od wykonawstwa ma urzędników. Bronś jest niby budowlańcem, a co wybudował, to nie ma wymaganych parametrów i są problemy z sądami do dzisiaj,

Zgłoś
sara8.09.2018 o 19:05

Panie Michale z całą rodziną za panem !

Zgłoś
księgowy8.09.2018 o 15:11

@... dał rady - interesujący przypadek Jak z nieudolności mówić o sukcesie.

Zgłoś
ww8.09.2018 o 12:57

Tłumaczenie się od pierwszego zdania hehe;] Naprawdę czas na powrót Bronsia.

Zgłoś
Kołaciński dał rady8.09.2018 o 12:12

Oddlużyl miasto po Bronisiu, uratował budżet na wielu lat. Po nieudolnych rządach Bronsia zostały obiekty buble, zadłużenie i sprawa sąadowa. Uzdrowił i to jak ! Ludzie mają możliwość decyzja o wydatkach poprzez OBO, powstały przedszkola które Bronś zlikwidował

Zgłoś
julka8.09.2018 o 11:24

Panu obecnemu burmistrzowi dziekujemy miał uzdrowić Olesnice, ale nie tędy droga lekarz ma leczyć a nie bawić się w CELEBRYTE a miasto pogłębia się w brudzie i syfie już nie jeden lekarz w rządzie próbował coś zmienić na dobre i nic z tego nie wyszło tak że lekarz ma leczyća nie piastować taki urząd

Zgłoś
Monika Lipiec8.09.2018 o 11:14

K.A. Kowalski jak widzę odmawia jakiś polityczny pacierz. Wiele w nim bałwochwalstwa a priori. Notoryczne wymawianie imienia "Monika...", to coś jak wymawianie na próżno imienia Boga po to aby zanurzyć go w marności świata. Żarliwość religijna przełożona na świecką i publiczną jednocześnie nigdy nie jest uczciwa. Wygląda mi to raczej na teleologiczne podejście do sprawy. Tak postępuje dzisiejszy obóz władzy państwowej i kraj nasz jest coraz bardziej pacyfikowany przez ideologię, którą dziś można by nazwać katokomuną, w przeciwieństwie do komuny poprzedniej, którą wywodzono z ideologii komunistycznej. I ta żarliwość zdradza, być może podyktowana merkantylnym podejściem do sprawy, jest niepokojąca. Żaden z obecnych kandydatów, jak do tej pory, mnie na przykład nie przekonuje, dlatego, że o praworządności ani słowem nie pisnął... A w kraju KONSTYTUCJA jest szmacona i wykorzystywana na różne podłe sposoby. Dotychczasowi włodarze w lekceważeniu praworządności mają poważne "zasługi", a idolka K.A. Kowalskiego "Monika...", on to wie, ma być remedium na całe oleśnickie zło ? Panie Krzysztofie, Thomas Jefferson wygłosił swego czasu taką sceptyczną myśl: "Śmiało kwestionuj nawet istnienie Boga, ponieważ jeśli jakiś istnieje, musi bardziej pochwalać hołd rozumu niż zaślepiającego strachu". A zawierzanie się jakiemukolwiek bóstwu czy bożkom , nawet jak jest się kandydatką na burmistrza, jest zagrożeniem dla mieszkańców. I może okazać się zaślepieniem graniczącym z obłędem, zdobycia pozycji za wszelką cenę. Pan taką sytuację wytwarza. Podpis: Edmund Kaleciński Dodano: 2018-09-08 10:23:38 |

Zgłoś
Krzysztof A. Kowalski8.09.2018 o 00:40

"Wszyscy którym zależy na normalności w mieście , powinni ? " głosować na panią Monikę Romanowicz - na kobietę z wykształceniem ekonomicznym, z empatią, potrafiącą poruszać się w zawiłościach prawnych, której nie obce są zagadnienia z zakresu marketingu i zarządzania. Obaj panowie już udowodnili, że są na bakier z tym, co powinno być podstawą w zarządzaniu miastem.

Zgłoś
reklama
Ostatnio dodane
Nadchodzi sesja rady miasta
dzisiaj o 09:25/ Aktualności
Termin American Cars Mania 2020!
dzisiaj o 08:25/ Aktualności
Koniec przerwy technologicznej w OKR Atol
dzisiaj o 08:07/ Sport
Mickiewicz czytany przez oleśniczan
dzisiaj o 07:18/ Kultura
Akademia Rodzica w bibliotece
dzisiaj o 06:12/ Aktualności
Zobacz więcej
reklama
Obserwuj nas
reklama
Wersja strony: stacjonarna / mobilna
PW Media © 2009-2019. @:
Nawigacja: Kontakt z redakcją i reklama / Regulamin / Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach społecznościowych: Facebook / Instagram / YouTube