reklama
reklama
Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest czwartek, 15 listopada. Imieniny Alberta, Leopolda, Odalii.
reklama
reklama
reklama
Dodaj ogłoszenie
Liczba ogłoszeń: 144
reklama
Ogłoszenia samorządowe: Urząd Gminy Oleśnica
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działka znajduje się w południowej części wsi, w pobliżu świetlicy wiejskiej i byłej drogi krajowej nr 8. Zapis w rejestrze gruntów: PsVI - 0,9473 ha.
2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.
3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.
4. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00035216/5.
5. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie
na własny koszt.
6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 11:30.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 09.03.2018 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu
za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
13. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 13.02.2018 r. do 15.03.2018 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Mała

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działka znajduje się w centralnej części wsi. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa
oraz użytki rolne. Teren działki niezabudowany, wykorzystywany rolniczo. Zapis w rejestrze gruntów: RIVb - 0,4700 ha.
2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.
3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.
4. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00087424/5.
5. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie
na własny koszt.
6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:45.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 09.03.2018 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu
za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
13. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 13.02.2018 r. do 15.03.2018 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Mała

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działka znajduje się w centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zagrodowej oraz użytków rolnych. Teren wykorzystywany jest rolniczo. Zapis w rejestrze gruntów: RIVb-0,1900 ha, RIVa - 0,1600 ha.
2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.
3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.
4. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00053693/4.
5. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie
na własny koszt.
6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 09.03.2018 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu
za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
13. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 13.02.2018 r. do 15.03.2018 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
16. Poprzedni przetarg na dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbył się 21.11.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Poniatowice

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Poniatowice, w odległości około 12 km od centrum miasta Oleśnica i około 1,6 km od drogi nr 98 Oleśnica-Syców. W odległości około 5,5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź węzłem drogowym Oleśnica-Wschód; natomiast ok. 0,3 km od działki znajduje się stacja na przygotowanej do reaktywacji linii kolejowej nr 181 Oleśnica-Syców-Kępno. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi i terenem zabudowy zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w odległości ok. 170 m energia elektryczna i wodociąg. Teren działki niezabudowany. Na znacznej części działki funkcjonowało wyrobisko piasku, konieczne są duże nakłady na rekultywację terenu. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00051921/8.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie
na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 21.02.2018 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upłynął dnia 22.06.2017 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 24.01.2018 r. do 27.02.2018 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbyły się w dniach 11.08.2017 r.
i 17.10.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,
pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ligota Polska

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działki położone są w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 13 km od centrum Oleśnicy i około 1,1 km od drogi krajowej nr 98 Wrocław-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową utwardzoną tłuczniem kamiennym i frezowiną asfaltową, po około 200 m droga lokalna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiadują z użytkami rolnymi i terenem zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: wzdłuż drogi gruntowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działek niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych
dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Działka nr 6/14 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 6/7, 6/8, 6/16 oraz 6/17 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki 6/7, 6/8, 6/16 i 6/17 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00050749/1, natomiast działka 6/14 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00094419/9.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 27.02.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:45 - dz. nr 6/7 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 11:30 - dz. nr 6/8 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 12:15 - dz. nr 6/16 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14 oraz 13:00 - dz. nr 6/17 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 21.02.2018 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upłynął dnia 24.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 24.01.2018 r. do 27.02.2018 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbyły się 20.02.2017 r., 04.07.2017 r.,
29.08.2017 r. i 21.11.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bystre

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Bystre, w odległości około 3,6 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową do drogi lokalnej o nawierzchni z kostki Polbruk. Działki sąsiadują
z użytkami rolnymi oraz terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony - w odległości ok. 200 m wodociąg, energia elektryczna oraz kanalizacja sanitarna. Teren działek niezabudowany, z kilkoma drzewami typu robinia akacjowa na działkach nr 185/9 i 185/10 - bez wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Działka nr 185/6 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 185/9, 185/10 i 185/12 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki 185/9, 185/10, 185/12 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00053807/7, natomiast dz. nr 185/6 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00105034/7.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 27.02.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 13:45 - dz. nr 185/9 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 14:30 - dz. nr 185/10 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 15:15 - dz. nr 185/12 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 21.02.2018 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upłynął dnia 10.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 24.01.2018 r. do 27.02.2018 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się 19.12.2016 r., 20.04.2017 r.,
27.06.2017 r. i 23.11.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wyszogród

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działka znajduje się w centralnej części wsi, przy głównej drodze asfaltowej w rejonie cieku wodnego.
W sąsiedztwie nieruchomości uprawy rolnicze, potok Świerzna oraz zabudowa zagrodowa. Zapis w rejestrze gruntów: ŁIII - 0,4300 ha, ŁIV - 0,0300 ha, RII - 0,3500 ha.
Teren wykorzystywany jest rolniczo.
2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.
3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.
4. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00050605/0.
5. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 04.07.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 14:30.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 28.06.2017 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu
za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
13. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 01.06.2017 r. do 04.07.2017 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (071) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ligota Polska

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działki położone są w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 13 km od centrum Oleśnicy i około 1,1 km od drogi krajowej nr 98 Wrocław-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową utwardzoną tłuczniem kamiennym i frezowiną asfaltową, po około 200 m droga lokalna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiadują z użytkami rolnymi i terenem zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej. Tren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: wzdłuż drogi gruntowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działek niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych
dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Działka nr 6/14 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 oraz 6/17 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 i 6/17 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00050749/1, natomiast działka 6/14 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00094419/9.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 04.07.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:45 - dz. nr 6/7 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 11:30 - dz. nr 6/8 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 12:15 - dz. nr 6/10 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 13:00 - dz. nr 6/16 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14 oraz 13:45 - dz. nr 6/17+ 1/11 udziału w dz. nr 6/14.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 28.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 24.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 01.06.2017 r. do 04.07.2017 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbyły się 20.02.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż udziału wynoszącego 1184/10000 w częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym działce nr 200 o pow. 0,2184 ha położonej w Poniatowicach nr 53

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Udział co do 1184/10000 we wspólnych częściach w budynku wielomieszkaniowym nr 53 i w prawie współwłasności działki nr 200 w Poniatowicach. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 13 km
od granic administracyjnych Oleśnicy. W pobliżu znajduje się zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, użytki rolne.
Budynek
Obiekt wybudowany na początku XX wieku, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem częściowo mieszkalnym. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy. Technologia wykonania tradycyjna - ściany murowane (bez termoizolacji), stropy i schody drewniane. Dach wielospadowy,
o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Brak izolacji poziomej na fundamentach (typowa wada dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy).
Opis techniczny
W ramach udziału użytkowane są pomieszczenia na poddaszu. Posadzki: deski podłogowe (na styk, bite gwoździami z góry) - spaczone, z rozstępami oraz betonowe plus wykładziny pcw (w większości zdemontowane). Stolarka okienna: okna pcw. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne. Wykończenie ścian: malowane farbami emulsyjnymi oraz tapetowane (z dużymi ubytkami). Brak ogrzewania. Stan techniczny dostateczny, posiada szereg wad (typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy): zużyte podłogi, brak wystarczającej termoizolacji ścian i od strony położonego powyżej dachu i strychu, brak części podsufitki, miejscowe przecieki przez dach, brak sprawnych instalacji wewnętrznych. Istnieje duże zużycie funkcjonalne poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń - "przechodne", brak WC.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00047531/6.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Udział w działce nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jego rozporządzaniu. Udział nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 04.07.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 28.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 19.05.2016 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 01.06.2017 r. do 04.07.2017 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
16. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbyły się 29.06.2016 r., 18.08.2016 r., 16.12.2016 r., 20.02.2017 r. i 09.05.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bystre

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Bystre, w odległości około 3,6 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową do drogi lokalnej o nawierzchni z kostki Polbruk. Działki sąsiadują
z użytkami rolnymi oraz terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony - w odległości ok. 200 m wodociąg, energia elektryczna oraz kanalizacja sanitarna. Teren działek niezabudowany, z kilkoma drzewami typu robinia akacjowa na działkach nr 185/9 i 185/10 - bez wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Działka nr 185/6 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 185/9, 185/10, 185/11 i 185/12 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki 185/9, 185/10, 185/11, 185/12 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00053807/7, natomiast dz. nr 185/6 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00105034/7.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 27.06.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:45 - dz. nr 185/9 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 11:30 - dz. nr 185/10 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 12:15 - dz. nr 185/11 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6 oraz 13:00 - dz. Nr 185/12 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 20.06.2017 r. (włącznie)
.
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 10.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 25.05.2017 r. do 27.06.2017 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się 19.12.2016 r. i 20.04.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Cieśle

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Nieruchomość położona jest w obrębie Cieśle, w odległości około 6,5 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd
do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej z uszkodzeniami, w odległości ok. 0,8 km wjazd na drogę ekspresową S-8 do Wrocławia. W okolicy nieruchomości tereny zabudowy jednorodzinnej, użytki rolne. Teren
w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna i wodociąg. Teren działki niezabudowany.
Na działce znajduje się jedno drzewo daglezji o średnicy 50 cm i wartości 832,00 zł. W sąsiedztwie nieruchomości
nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00075358/4.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 13:45.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 20.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.
z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 27.04.2017 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 25.05.2017 r. do 27.06.2017 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzeczyn

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Nieruchomość położona jest w obrębie Krzeczyn, w odległości około 6,5 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd
do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Działka sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna i wodociąg. Przez działkę przebiega wodociąg. Teren działki niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00088793/9.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 14:30.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 20.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.
z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 27.04.2017 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 25.05.2017 r. do 27.06.2017 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ligota Polska

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działki położone są w miejscowości Ligota Polska, leżącej przy drodze nr 98 z Oleśnicy do Sycowa, w odległości około 12 km od centrum Oleśnicy. Nieruchomość posiada dostęp do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Wzdłuż tejże drogi przebiega linia energii elektrycznej, wodociąg i linia telefoniczna. W pobliżu działki znajduje się zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa i użytki rolne. Działka nr 84/6 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nieruchomości nr 84/9.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej nr WR1E/00051153/3.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 27.06.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 20.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U.
z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 24.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 25.05.2017 r. do 27.06.2017 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 20.02.2017 r. i 20.04.2017 r.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kliknij, aby przejść do grafiki

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Poniatowice

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Poniatowice, w odległości około 11 km od centrum miasta Oleśnica i około 0,4 km od drogi Oleśnica ? Syców. W odległości ok. 5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Działki sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi. Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony - w odległości ok. 50 - 100 m energia elektryczna oraz wodociąg. Teren działek niezabudowany, z samosiejkami drzew i krzewów - bez wartości użytkowej (za wyjątkiem dz. 303/5). W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Działka nr 303/4 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 303/9 i 303/10 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki 303/5 - 303/10 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00074818/0. Dla działki 303/4 złożono
w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy wniosek o odłączenie jej z księgi wieczystej nr WR1E/00074818/0 i założenie dla niej nowej księgi wieczystej w związku ze sprzedażą 1/9 udziału w przedmiotowej działce.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 09.05.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00 - dz. nr 303/5, 10:45 - dz. nr 303/6, 11:30 - dz. nr 303/7, 12:15 - dz. nr 303/8, 13:00 - dz. nr 303/9 + 1/9 udziału w dz. 303/4 oraz 13:45 - dz. nr 303/10 + 1/9 udziału w dz. 303/4.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 04.05.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 10.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 28.03.2017 r. do 09.05.2017 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na zbycie działek 303/5 i 303/6 odbyły się 16.12.2016 r. i 21.02.2017 r., natomiast
na zbycie działek 303/7, 303/8, 303/9 wraz z 1/9 udziału w 303/4 oraz 303/10 wraz z 1/9 udziału w 303/4 odbyły się 20.12.2016 r. i 21.02.2017 r.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Kliknij, aby przejść do grafiki

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż udziału wynoszącego 1184/10000 w częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym działce nr 200 o pow. 0,2184 ha położonej w Poniatowicach nr 53

1. Udział co do 1184/10000 we wspólnych częściach w budynku wielomieszkaniowym nr 53 i w prawie współwłasności działki nr 200 w Poniatowicach. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 13 km
od granic administracyjnych Oleśnicy. W pobliżu znajduje się zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, użytki rolne.
Budynek
Obiekt wybudowany na początku XX wieku, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem częściowo mieszkalnym. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy. Technologia wykonania tradycyjna - ściany murowane (bez termoizolacji), stropy i schody drewniane. Dach wielospadowy,
o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Brak izolacji poziomej na fundamentach (typowa wada dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy).
Opis techniczny
W ramach udziału użytkowane są pomieszczenia na poddaszu. Posadzki: deski podłogowe (na styk, bite gwoździami z góry) - spaczone, z rozstępami oraz betonowe plus wykładziny pcw (w większości zdemontowane). Stolarka okienna: okna pcw. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne. Wykończenie ścian: malowane farbami emulsyjnymi oraz tapetowane (z dużymi ubytkami). Brak ogrzewania. Stan techniczny dostateczny, posiada szereg wad (typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy): zużyte podłogi, brak wystarczającej termoizolacji ścian i od strony położonego powyżej dachu i strychu, brak części podsufitki, miejscowe przecieki przez dach, brak sprawnych instalacji wewnętrznych. Istnieje duże zużycie funkcjonalne poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń - "przechodne", brak WC.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00047531/6.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Udział w działce nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jego rozporządzaniu. Udział nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 09.05.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 14:30.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 04.05.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 19.05.2016 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 28.03.2017 r. do 09.05.2017 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
16. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbyły się 29.06.2016 r., 18.08.2016 r., 16.12.2016 r. i 20.02.2017 r.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
(-) Marcin Kasina
Konsultacje społeczne projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzą[email protected] lub [email protected];
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24;
- w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 19 grudnia 2016 r.

Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Oleśnica.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko umieszczonych na BIP lub w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Wójt
Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Poniatowice

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Poniatowice, w odległości około 11 km od centrum miasta Oleśnica i około 0,4 km od drogi Oleśnica - Syców. W odległości ok. 5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową. Działki sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi. Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony - w odległości ok. 50 - 100 m energia elektryczna oraz wodociąg. Teren działek niezabudowany, z samosiejkami drzew i krzewów - bez wartości użytkowej (za wyjątkiem dz. 303/5 i 303/12). W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Działka nr 303/4 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 303/9, 303/10 oraz 303/11 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00074818/0.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniach:
16.12.2016 r. o godz.: 13:30 - dz. nr 303/5, 14:15 - dz. nr 303/6,
20.12.2016 r. o godz.: 10:00 - dz. nr 303/7, 10:45 - dz. nr 303/8, 11:30 - dz. nr 303/9 + 1/9 udziału
w dz. nr 303/4, 12:15 - dz. nr 303/10 + 1/9 udziału w dz. nr 303/4, 13:00 - dz. nr 303/11 + 1/9 udziału w dz. nr 303/4 oraz 13:45 - dz. nr 303/12.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 09.12.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 10.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 15.11.2016 r. do 20.12.2016 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż udziału wynoszącego 1184/10000 w częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym działce nr 200 o pow. 0,2184 ha położonej w Poniatowicach nr 53

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Udział co do 1184/10000 we wspólnych częściach w budynku wielomieszkaniowym nr 53 i w prawie współwłasności działki nr 200 w Poniatowicach. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 13 km
od granic administracyjnych Oleśnicy. W pobliżu znajduje się zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, użytki rolne.
Budynek
Obiekt wybudowany na początku XX wieku, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem częściowo mieszkalnym. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy. Technologia wykonania tradycyjna - ściany murowane (bez termoizolacji), stropy i schody drewniane. Dach wielospadowy,
o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Brak izolacji poziomej na fundamentach (typowa wada dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy).
Opis techniczny
W ramach udziału użytkowane są pomieszczenia na poddaszu. Posadzki: deski podłogowe (na styk, bite gwoździami z góry) - spaczone, z rozstępami oraz betonowe plus wykładziny pcw (w większości zdemontowane). Stolarka okienna: okna pcw. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne. Wykończenie ścian: malowane farbami emulsyjnymi oraz tapetowane (z dużymi ubytkami). Brak ogrzewania. Stan techniczny dostateczny, posiada szereg wad (typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy): zużyte podłogi, brak wystarczającej termoizolacji ścian i od strony położonego powyżej dachu i strychu, brak części podsufitki, miejscowe przecieki przez dach, brak sprawnych instalacji wewnętrznych. Istnieje duże zużycie funkcjonalne poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń - "przechodne", brak WC.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00047531/6.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Udział w działce nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jego rozporządzaniu. Udział nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 12:45.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 09.12.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 19.05.2016 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 15.11.2016 r. do 16.12.2016 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
16. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbyły się 29.06.2016 r. i 18.08.2016 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ligota Polska

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 12 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości sąsiadują z terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej małej intensywności, zakładem obsługi rolnictwa i użytkami rolnymi, w pobliżu gorzelnia. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: wodociąg, energia elektryczna. Teren działek zabudowany budynkami gospodarczymi.
Budynek gospodarczy
Obiekty w kompleksie składającym się z budynków gospodarczych w zabudowie szeregowej. Technologia wykonania tradycyjna: murowany z pustaków żużlobetonowych, gospodarczych i cegły. Dach jednospadowy, z żelbetowych płyt kanałowych oraz drewniany, kryty papą asfaltową. Posadzka betonowa - spękana, pyląca się. Stolarka drzwiowa: drzwi
i wrota drewniane typu ciesielskiego ? z desek. Ściany częściowo otynkowane. Stan techniczny dostateczny, występuje szereg wad: zawilgocenie części ścian, liczne spękanie ścian i stropu, przecieki przez dach, korozja biologiczna konstrukcji
i odeskowania dachu, wypaczone drzwi i wrota, ubytki tynków, zużyte podłogi, wrota i okna, brak izolacji poziomej. Brak instalacji wewnętrznych.
Powierzchnia użytkowa budynków usytuowanych na poszczególnych działkach wynosi 24,9 m2.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej nr WR1E/00093203/5.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 16.12.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24
o godz. 10:00 - dz. 420/15, 11:00 - dz. 420/16, 12:00 - dz. 420/17.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu są:
1) wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 09.12.2016 r. (włącznie).
2) posiadanie tytułu prawnego w postaci udziału w prawie własności budynku nr 60h w Ligocie Polskiej, czego dowodem będzie pisemne oświadczenie złożone przez właściciela.

7. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 09.12.2016 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 do godziny 15:30.
8. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 7 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 12.12.2016 roku o godz. 14.00.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 10.11.2016 r.
16. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 15.11.2016 r. do 16.12.2016 r.
17. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Bystre

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Bystre, w odległości około 3,6 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową do drogi lokalnej o nawierzchni z kostki Polbruk. Działki sąsiadują
z użytkami rolnymi oraz terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony - w odległości ok. 200 m wodociąg, energia elektryczna oraz kanalizacja sanitarna. Teren działek niezabudowany, z kilkoma drzewami typu robinia akacjowa na działkach nr 185/8, 185/9 i 185/10 - bez wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Działka nr 185/6 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 185/8, 185/9, 185/10, 185/11 oraz 185/12 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00053807/7.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 19.12.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00 - dz. nr 185/8 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 10:45 - dz. nr 185/9 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 11:30 - dz. nr 185/10 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6, 12:15 - dz. nr 185/11 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6 oraz 13:00 - dz. nr 185/12 + 1/11 udziału w dz. nr 185/6.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 12.12.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 10.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 15.11.2016 r. do 19.12.2016 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Zimnica

Kliknij, aby zobaczyć grafikę

1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Zimnica, w odległości około 5,5 km od centrum miasta Oleśnica i około 17 km od granic administracyjnych Wrocławia. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytkami rolnymi. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska,
a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00053701/4.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 11:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 17.08.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 19.05.2016 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 20.07.2016 r. do 23.08.2016 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Smolna

Kliknij, aby zobaczyć grafikę

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest we wschodniej części miejscowości Smolna,
w odległości około 8,5 km na południe od miasta Oleśnica. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz gruntów rolnych niezabudowanych. Dojazd
do nieruchomości gminną drogą asfaltową z oświetleniem ulicznym. Działka posiada kształt zbliżony
do prostokąta. Teren działki płaski. Działka jest narożna, niezagospodarowana, nieużytkowana rolniczo. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i sieci wodociągowej.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00076637/1.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 14:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 11.08.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 07.04.2016 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 14.07.2016 r. do 18.08.2016 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Smardzów

Kliknij, aby zobaczyć grafikę

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Smardzów, w odległości około 4 km od centrum miasta Oleśnica oraz około 13 km od granic administracyjnych Wrocławia. W odległości ok. 4,5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź węzłem drogowym Oleśnica-Zachód. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni utwardzonej tłuczniem kamiennym. Działki sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej (nowe osiedle)
oraz użytkami rolnymi.
Teren w pobliżu nieruchomości uzbrojony ? w drodze przy działkach przebiegają: energia elektryczna,
wodociąg i kanalizacja sanitarna. Teren działek niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej nr WR1E/00046930/6.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 18.08.2016 r. o godz.: 11:00 ? dz. nr 78/10 i 12:00 ? dz. nr 78/13.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 11.08.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 19.05.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 14.07.2016 r. do 18.08.2016 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się 28.06.2016 r. (dz. 78/10)
oraz 29.06.2016 r. (dz. 78/13).

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż udziału wynoszącego 1184/10000 w częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalno ? użytkowym działce nr 200 o pow. 0,2184 ha położonej we Poniatowicach nr 53

Kliknij, aby zobaczyć grafikę

1. Udział co do 1184/10000 we wspólnych częściach w budynku wielomieszkaniowym nr 53 i w prawie współwłasności działki nr 200 w Poniatowicach. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 13 km
od granic administracyjnych Oleśnicy. W pobliżu znajduje się zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, użytki rolne.
Budynek
Obiekt wybudowany na początku XX wieku, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem częściowo mieszkalnym. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy. Technologia wykonania tradycyjna - ściany murowane (bez termoizolacji), stropy i schody drewniane. Dach wielospadowy,
o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Brak izolacji poziomej na fundamentach (typowa wada dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy).
Opis techniczny
W ramach udziału użytkowane są pomieszczenia na poddaszu. Posadzki: deski podłogowe (na styk, bite gwoździami z góry) ? spaczone, z rozstępami oraz betonowe plus wykładziny pcw (w większości zdemontowane). Stolarka okienna: okna pcw. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne. Wykończenie ścian: malowane farbami emulsyjnymi oraz tapetowane (z dużymi ubytkami). Brak ogrzewania. Stan techniczny dostateczny, posiada szereg wad (typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy): zużyte podłogi, brak wystarczającej termoizolacji ścian i od strony położonego powyżej dachu i strychu, brak części podsufitki, miejscowe przecieki przez dach, brak sprawnych instalacji wewnętrznych. Istnieje duże zużycie funkcjonalne poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń - "przechodne", brak WC.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00047531/6.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Udział w działce nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jego rozporządzaniu. Udział nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 11.08.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 19.05.2016 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 14.07.2016 r. do 18.08.2016 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.
16. Poprzedni przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 29.06.2016 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzeczyn

Kliknij, aby zobaczyć grafikę

1. Nieruchomość położona jest w obrębie Krzeczyn, w odległości około 6,5 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna
i wodociąg ? obie te linie przebiegają wewnątrz granic działki, blisko jej boków ? nie powodując utrudnień w jej późniejszej zabudowie. Teren działki niezabudowany. Na terenie działki rośnie jedno drzewo bez wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00032639/5.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 13:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 11.08.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 19.05.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 14.07.2016 r. do 18.08.2016 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.
17. Poprzedni przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 29.06.2016 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.07.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 24 w Oleśnicy oraz stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl/przetargi.php zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych:

1) do dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym:
- część działki nr 79/6 o pow. 0,1400 ha zabudowanej bud. gospodarczym o pow. 30,00 m2, położonej w obrębie Ligota Polska,
- działka nr 389/10 o pow. 0,0959 ha położona w obrębie Sokołowice,
- część działki nr 21/8 o pow. 0,4200 ha, położonej w obrębie Wszechświęte,
- pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni 41 m2, znajdujące się w budynku nr 4 położonym we wsi Wyszogród (działka nr 70/1);
2) do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- część działki nr 117/1 o pow. 0,2450 ha położonej w obrębie Wyszogród;
3) do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- budynek mieszkalny nr 11 o pow. użytkowej 144,74 m2, położony na działce nr 48/4 o pow. 0,1180 ha w miejscowości Nowa Ligota;
4) do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działka nr 78/8 o pow. 0,0979 ha położona w obrębie Smardzów.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawierają wykazy wywieszone na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, oraz stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl/przetargi.php.

Dodatkowe informacje uzyskać można w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Oleśnica ? tel. 71 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1744 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14.07.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 24 w Oleśnicy oraz stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl/przetargi.php zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych:

1) do dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym:
- część działki nr 79/6 o pow. 0,1400 ha zabudowanej bud. gospodarczym o pow. 30,00 m2, położonej w obrębie Ligota Polska,
- działka nr 389/10 o pow. 0,0959 ha położona w obrębie Sokołowice,
- część działki nr 21/8 o pow. 0,4200 ha, położonej w obrębie Wszechświęte,
- pomieszczenie gospodarcze o łącznej powierzchni 41 m2, znajdujące się w budynku nr 4 położonym we wsi Wyszogród (działka nr 70/1);
2) do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- część działki nr 117/1 o pow. 0,2450 ha położonej w obrębie Wyszogród;
3) do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- budynek mieszkalny nr 11 o pow. użytkowej 144,74 m2, położony na działce nr 48/4 o pow. 0,1180 ha w miejscowości Nowa Ligota;
4) do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- działka nr 78/8 o pow. 0,0979 ha położona w obrębie Smardzów.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawierają wykazy wywieszone na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, oraz stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl/przetargi.php.

Dodatkowe informacje uzyskać można w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Oleśnica ? tel. 71 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica
zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.04.2016 r.
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 24 w Oleśnicy oraz stronie internetowej http://www.olesnica.wroc.pl/przetargi.php zostały wywieszone wykazy nieruchomości, stanowiące własność Gminy Oleśnica, przeznaczone:
- do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:
- niezabudowana działka nr 216/6 o pow. 0,0051 ha, położona w obrębie Ligota Polska,
- niezabudowana działka nr 46/6 o pow. 0,0800 ha, położona w obrębie Ostrowina;
- do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego:
- niezabudowana działka nr 78/4 o pow. 0,0800 ha położona w obrębie Smardzów,
- niezabudowana działka nr 78/5 o pow. 0,0851 ha położona w obrębie Smardzów,
- niezabudowana działka nr 78/7 o pow. 0,0979 ha położona w obrębie Smardzów,
- niezabudowana działka nr 78/9 o pow. 0,1028 ha położona w obrębie Smardzów,
- niezabudowana działka nr 78/10 o pow. 0,1028 ha położona w obrębie Smardzów,
- niezabudowana działka nr 78/11 o pow. 0,1028 ha położona w obrębie Smardzów,
- niezabudowana działka nr 78/12 o pow. 0,1028 ha położona w obrębie Smardzów,
- niezabudowana działka nr 78/13 o pow. 0,1003 ha położona w obrębie Smardzów,
- niezabudowana działka nr 131/8 o pow. 0,1180 ha położona w obrębie Krzeczyn,
- udział wynoszący 1840/10000 w częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalno ? użytkowym działce nr 200 o pow. 0,2184 ha położonej we Poniatowicach nr 53,
-niezabudowana działka nr 92/4 o pow. 0,1632 ha położona w obrębie Zimnica.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości zawierają wykazy wywieszone na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica oraz na stronie internetowej http://www.olesnica.wroc.pl/przetargi.php.

Dodatkowe informacje uzyskać można w pokoju nr 2 Urzędu Gminy Oleśnica lub telefonicznie
pod nr (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzeczyn nr 52

Kliknij, aby przejść do grafiki stanowiącej załącznik do ogłoszenia

1. Nieruchomość położona jest w Gminie Oleśnica w miejscowości Krzeczyn, w odległości około 8,5 km od centrum Oleśnicy i około 30 km od centrum Wrocławia. Działka stanowi grunt zabudowany, położona jest w północno-wschodniej części wsi, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów zielonych. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Na terenie nieruchomości są pozostałości drogi utwardzonej tłuczniem kamiennym, stanowiącej dojazd do budynku pałacu. Działka ma kształt zbliżony
do prostokąta z wyciętym trójkątem w północno ? wschodnim narożniku. Teren działki falisty. Nieruchomość stanowi fragment dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego. Działka w centralnej części zabudowana jest budynkiem dawnego pałacu oraz współcześnie dobudowanymi budynkami gospodarczymi. Działka jest zadrzewiona, zakrzewiona
i zachwaszczona, z licznymi samosiewami drzew. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.
W północnej części działki znajduje się park wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3535/532/W z dnia 31.01.1984 r.
Na podstawie art. 68 ust. 3 ugo udzielono bonifikaty w wysokości 50% na część nieruchomości wpisaną do rejestru zabytków ? park.
Budynek dawnego dworu
Budynek powstał ok 1820 ? 1830 roku. Dwór jest prostokątny, wysoko podpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym. Obecnie budynek nieużytkowany (po pożarze w 2012 r.). Powierzchnia zabudowy 444,00 m2.
Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe:
- fundamenty ceglane,
- ściany piwnic z cegły,
- strop nad piwnicą: sklepienia łukowe ceglane,
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły,
- stropy międzypiętrowe drewniane,
- dach wielospadowy, naczółkowy, więźba drewniana, pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę,
- elewacja otynkowana,
- klatka schodowa drewniana,
- stolarka okienna z PCV oraz drewniane,
- stolarka drzwiowa drewniana,
- sufity na podsufitkach trzcinowych,
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i wapienne,
- malowanie olejne (lamperie) i emulsyjne,
- podłogi i posadzki: w piwnicach posadzki betonowe, podłogi z desek;
Instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,
- elektryczna;
Stan techniczny budynku:
- budynek jest nieużytkowany ? pustostan, spalony,
- brak sprawnych instalacji, zostały w większości zdemontowane,
- więźba dachowa w stanie awaryjnym: widoczne ślady próchnicy,
- pokrycie dachu w większości zniszczone, liczne ubytki spowodowane pożarem,
- rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie zadowalającym,
- elewacja w złym stanie, tynk odchodzi płatami, na większości powierzchni brak tynku,
- piwnice znacznie zawilgocone,
- brak okien w piwnicach,
- stolarka okienna i drzwiowa w zadowalającym stanie,
- główne elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty, stropy, ściany zawilgocone, popękane, odkształcone, w stanie awaryjnym,
Stopień zużycia technicznego pałacu oszacowano na 75%. Budynek jest w awaryjnym stanie technicznym. Budynek nadaje się do rozbiórki.
Budynek gospodarczy
Budynek wolnostojący, 1-kondygnacyjny. Funkcja budynku: komórki gospodarcze najemców.
Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe:
- fundamenty betonowe,
- ściany murowane z cegły,
- dach jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty papą,
- tynki zewnętrzne cementowo-wapienne,
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,
- posadzka betonowa,
- otwory okienne
Stan techniczny budynku:
- stropodach w złym stanie, pokrycie dachu z papy,
- ściany z niebezpiecznymi spękaniami,
- brak drzwi,
- budynek nieużytkowany.
Stopień zużycia technicznego pałacu oszacowano na 71%. Budynek jest w awaryjnym stanie technicznym. Budynek nadaje się do rozbiórki.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00076817/7.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 10.05.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 05.05.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upłynął dnia 19.11.2015 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 06.04.2016 r. do 10.05.2016 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.
17. Poprzedni przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 22.03.2016 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Smolna1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w południowo-wschodnich obrzeżach miejscowości,
w odległości około 8,5 km od Oleśnicy. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gruntów rolnych niezabudowanych oraz terenów leśnych. Dojazd do nieruchomości 30-metrowym odcinkiem drogi gruntowej, która dochodzi do drogi asfaltowej, drogi gminnej. Wyceniana nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu, z jednym zaokrąglanym kątem kwadratu. Teren działki jest płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00012734/5.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 11:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 16.03.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) upłynął dnia 30.07.2015 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 17.02.2016 r. do 22.03.2016 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.
16. Poprzedni przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 08.12.2015 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Krzeczyn nr 521. Nieruchomość położona jest w Gminie Oleśnica w miejscowości Krzeczyn, w odległości około 8,5 km od centrum Oleśnicy i około 30 km od centrum Wrocławia. Działka stanowi grunt zabudowany, położona jest w północno-wschodniej części wsi, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów zielonych. Dojazd do nieruchomości drogą gminną o nawierzchni asfaltowej. Na terenie nieruchomości są pozostałości drogi utwardzonej tłuczniem kamiennym, stanowiącej dojazd do budynku pałacu. Działka ma kształt zbliżony
do prostokąta z wyciętym trójkątem w północno ? wschodnim narożniku. Teren działki falisty. Nieruchomość stanowi fragment dawnego zespołu pałacowo-folwarcznego. Działka w centralnej części zabudowana jest budynkiem dawnego pałacu oraz współcześnie dobudowanymi budynkami gospodarczymi. Działka jest zadrzewiona, zakrzewiona
i zachwaszczona, z licznymi samosiewami drzew. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.
W północnej części działki znajduje się park wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3535/532/W z dnia 31.01.1984 r.
Na podstawie art. 68 ust. 3 ugo udzielono bonifikaty w wysokości 50% na część nieruchomości wpisaną do rejestru zabytków ? park
Budynek dawnego dworu
Budynek powstał ok 1820 ? 1830 roku. Dwór jest prostokątny, wysoko podpiwniczony, parterowy, z poddaszem użytkowym. Obecnie budynek nieużytkowany (po pożarze w 2012 r.). Powierzchnia zabudowy 444,00 m2.
Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe:
- fundamenty ceglane,
- ściany piwnic z cegły,
- strop nad piwnicą: sklepienia łukowe ceglane,
- ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły,
- stropy międzypiętrowe drewniane,
- dach wielospadowy, naczółkowy, więźba drewniana, pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę,
- elewacja otynkowana,
- klatka schodowa drewniana,
- stolarka okienna z PCV oraz drewniane,
- stolarka drzwiowa drewniana,
- sufity na podsufitkach trzcinowych,
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne i wapienne,
- malowanie olejne (lamperie) i emulsyjne,
- podłogi i posadzki: w piwnicach posadzki betonowe, podłogi z desek;
Instalacje:
- wodno-kanalizacyjna,
- elektryczna;
Stan techniczny budynku:
- budynek jest nieużytkowany ? pustostan, spalony,
- brak sprawnych instalacji, zostały w większości zdemontowane,
- więźba dachowa w stanie awaryjnym: widoczne ślady próchnicy,
- pokrycie dachu w większości zniszczone, liczne ubytki spowodowane pożarem,
- rynny, rury spustowe z blachy ocynkowanej w stanie zadowalającym,
- elewacja w złym stanie, tynk odchodzi płatami, na większości powierzchni brak tynku,
- piwnice znacznie zawilgocone,
- brak okien w piwnicach,
- stolarka okienna i drzwiowa w zadowalającym stanie,
- główne elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty, stropy, ściany zawilgocone, popękane, odkształcone, w stanie awaryjnym,
Stopień zużycia technicznego pałacu oszacowano na 75%. Budynek jest w awaryjnym stanie technicznym. Budynek nadaje się do rozbiórki.
Budynek gospodarczy
Budynek wolnostojący, 1-kondygnacyjny. Funkcja budynku: komórki gospodarcze najemców.
Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe:
- fundamenty betonowe,
- ściany murowane z cegły,
- dach jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty papą,
- tynki zewnętrzne cementowo-wapienne,
- tynki wewnętrzne cementowo-wapienne,
- posadzka betonowa,
- otwory okienne
Stan techniczny budynku:
- stropodach w złym stanie, pokrycie dachu z papy,
- ściany z niebezpiecznymi spękaniami,
- brak drzwi,
- budynek nieużytkowany.
Stopień zużycia technicznego pałacu oszacowano na 71%. Budynek jest w awaryjnym stanie technicznym. Budynek nadaje się do rozbiórki.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00076817/7.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2016 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 16.03.2016 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) upłynął dnia 19.11.2015 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 17.02.2016 r. do 22.03.2016 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ligota Polska

Kliknij, aby przejść do załącznika graficznego

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 13,5 km od centrum miasta Oleśnica. Działki są niezabudowane, nieużytkowane rolniczo, położone w sąsiedztwie terenów zabudowanych pojedynczymi budynkami mieszkalnymi oraz gruntów rolnych niezabudowanych. Dojazd do nieruchomości około 200 metrowym odcinkiem drogi gruntowej utwardzanej, która dochodzi do gminnej drogi asfaltowej. Wyceniane nieruchomości mają kształt zbliżony do prostokąta. Teren działek jest płaski. Nieruchomości mają dostęp do sieci energetycznej i sieci wodociągowej, które znajdują się w drodze gruntowej.
Działka nr 6/14 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 oraz 6/17 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 i 6/17 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00050749/1, natomiast działka 6/14 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00094419/9.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 9.12.2015 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00 - dz. nr 6/7 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 10:45 - dz. nr 6/8 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 11:30 - dz. nr 6/10 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 12:15 - dz. nr 6/16 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14 oraz 13:00- dz. nr 6/17 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 03.12.2015 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) upłynął dnia 17.09.2015 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 04.11.2015 r. do 09.12.2015 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Wielka

Kliknij, aby przejść do załącznika graficznego

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona jest w centralnej części miejscowości Ligota Wielka, w odległości około 5 km od Oleśnicy. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gruntów rolnych niezabudowanych oraz placu zabaw. W odległości ok. 150 m znajduje się budynek kościoła, a w bezpośrednim sąsiedztwie świetlica wiejska. Dojazd do nieruchomości 50-metrowym odcinkiem drogi asfaltowej, która dochodzi do drogi gminnej. Wyceniana nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren działki jest płaski. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym o pow. użytkowej 57,60 m2. Budynek murowany z cegły, otynkowany. Okna zniszczone bez szyb, wrota i drzwi kompletne. Dach: więźba dachowa drewniana, pokryta dachówką, rynny i rury spustowe niekompletne, zniszczone. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej i sieci wodociągowej.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00055098/7.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2015 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24
o godz. 11:30.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu są:
1) wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 02.12.2015 r. (włącznie).
2) posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności nieruchomości znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie działki nr 107/3 w Ligocie Wielkiej, czego dowodem będzie pisemne oświadczenie złożone przez właściciela.

7. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 02.12.2015 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 do godziny 15:30.
8. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 7 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 04.12.2015 roku o godz. 14.00.
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) upłynął dnia 30.07.2015 r.
16. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 04.11.2015 r. do 08.12.2015 r.
17. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Smolna

Kliknij, aby przejść do załącznika graficznego

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w północnej części miejscowości Smolna, w odległości około 8,5 km od centrum miasta Oleśnica. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, terenu stawu rekreacyjnego oraz lasu. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową ? drogą gminną, z oświetleniem ulicznym i chodnikiem. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Teren działki płaski, w obniżeniu terenu. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana. Nieruchomość posiada dostęp do sieci energetycznej i sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00012734/5.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2015 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 02.12.2015 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) upłynął dnia 17.09.2015 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 04.11.2015 r. do 08.12.2015 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Smolna

Kliknij, aby przejść do załącznika graficznego

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona jest w południowo-wschodnich obrzeżach miejscowości,
w odległości około 8,5 km od Oleśnicy. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gruntów rolnych niezabudowanych oraz terenów leśnych. Dojazd do nieruchomości 30-metrowym odcinkiem drogi gruntowej, która dochodzi do drogi asfaltowej, drogi gminnej. Wyceniana nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu, z jednym zaokrąglanym kątem kwadratu. Teren działki jest płaski. Nieruchomość ma dostęp do sieci energetycznej i wodociągowej.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00012734/5.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 08.12.2015 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:45.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 02.12.2015 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) upłynął dnia 30.07.2015 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 04.11.2015 r. do 08.12.2015 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości ? nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska AM-21. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 12 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej, po około 150 metrach droga asfaltowa: trasa międzynarodowa E-67 (droga krajowa nr 8: Wrocław – Warszawa). Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy usługowo-przemysłowej, w pobliżu użytki rolne oraz las. W odległości około 100 m od działki przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki obecnie nie jest użytkowany rolniczo, z kilkuletnimi samosiejkami sosny – bez wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej NR 36192 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 11:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 18.06.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 25.03.2010 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23.04.2009 r. do 24.06.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 lub pod numerem tel.(071) 314-02-24.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska AM-21. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 12 km od centrum miasta Oleśnica. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni gruntowej, po około 150 metrach droga asfaltowa: trasa międzynarodowa E-67 (droga krajowa nr 8: Wrocław – Warszawa). Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy usługowo-przemysłowej, w pobliżu użytki rolne oraz las. W odległości około 100 m od działki przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki obecnie nie jest użytkowany rolniczo, z kilkuletnimi samosiejkami sosny – bez wartości użytkowej. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej NR 36192 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Oleśnicy.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 18.06.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 25.03.2010 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 23.04.2009 r. do 24.06.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Boguszyce1. Nieruchomości położone są w miejscowości Boguszyce, w odległości około 5 km od centrum miasta Oleśnica i około 3,5 km od wjazdu na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław – Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową (około 200 m) do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości sąsiadują z terenem projektowanej zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi, w odległości ok. 0,7 km duży kompleks Lasów Państwowych, natomiast w odległości ok. 0,6 km ośrodek wypoczynkowy Relax z kąpieliskiem, basenem odkrytym oraz kempingiem. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna. Tereny działek niezabudowane. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księgach wieczystych: działka nr 682/9 – KW 76550, działka nr 682/10 – KW 76551.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 30.04.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24: o godz. 10:00 – dz. nr 682/9, 11:00 – dz. nr 682/10.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 26.04.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 25.07.2008 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 31.03.2010 r. do 30.04.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nieciszów1. Działka 304/6 zlokalizowana jest w miejscowości Nieciszów, w odległości około 5 km od centrum miasta Oleśnica około 2 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi oraz terenami zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki jest niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Łączna powierzchnia działek wynosi: 0,1682 ha.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej NR WR1E/00076773/6 (działka nr 304/6) oraz WR1E/00079084/0 (działka nr 304/9).
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nr 304/6 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich. Natomiast działka nr 304/9 obciążona jest bezterminową i nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 13:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 26.04.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 04.06.2009 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 31.03.2010 r. do 30.04.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza piąty ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nieciszów1. Działka 304/7 zlokalizowana jest w miejscowości Nieciszów, w odległości około 5 km od centrum miasta Oleśnica i około 2 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi oraz terenami zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki jest niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Łączna powierzchnia działek wynosi: 0,1665 ha.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej NR WR1E/00076773/6 (działka nr 304/7) oraz WR1E/00079084/0 (działka nr 304/9).
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nr 304/7 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich. Natomiast działka nr 304/9 obciążona jest bezterminową i nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 30.04.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.12:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 26.04.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 04.06.2009 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 31.03.2010 r. do 30.04.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Boguszyce1. Nieruchomości położone są w miejscowości Boguszyce, w odległości około 5 km od centrum miasta Oleśnica i około 3,5 km od wjazdu na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław – Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową (około 150-200 m) do drogi lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomości sąsiadują z terenem projektowanej zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi, w odległości ok. 0,7 km duży kompleks Lasów Państwowych, natomiast w odległości ok. 0,6 km ośrodek wypoczynkowy Relax z kąpieliskiem, basenem odkrytym oraz kempingiem. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja sanitarna. Tereny działek niezabudowane. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księgach wieczystych: działka nr 682/8 – KW 76549, działka nr 682/9 – KW 76550, działka nr 682/10 – KW 76551.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 15.03.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24: o godz. 10:00 – dz. nr 682/8, 11:00 – dz. nr 682/9, 12:00 – dz. nr 682/10.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 10.03.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 25.07.2008 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 10.02.2010 r. do 15.03.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nieciszów1. Działka 304/6 zlokalizowana jest w miejscowości Nieciszów, w odległości około 5 km od centrum miasta Oleśnica około 2 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi oraz terenami zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki jest niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Łączna powierzchnia działek wynosi: 0,1682 ha.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej NR WR1E/00076773/6 (działka nr 304/6) oraz WR1E/00079084/0 (działka nr 304/9).
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nr 304/6 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich. Natomiast działka nr 304/9 obciążona jest bezterminową i nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 08.03.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 04.06.2009 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 10.02.2010 r. do 12.03.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nieciszów1. Działka 304/7 zlokalizowana jest w miejscowości Nieciszów, w odległości około 5 km od centrum miasta Oleśnica i około 2 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi oraz terenami zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki jest niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Łączna powierzchnia działek wynosi: 0,1665 ha.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej NR WR1E/00076773/6 (działka nr 304/7) oraz WR1E/00079084/0 (działka nr 304/9).
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nr 304/7 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich. Natomiast działka nr 304/9 obciążona jest bezterminową i nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.11:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 08.03.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 04.06.2009 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 10.02.2010 r. do 12.03.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Nieciszów1. Działka 304/8 zlokalizowana jest w miejscowości Nieciszów, w odległości około 5 km od centrum miasta Oleśnica i około 2 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z użytkami rolnymi oraz terenami zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki jest niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Łączna powierzchnia działek wynosi: 0,1861 ha.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej NR WR1E/00076773/6 (działka nr 304/8) oraz WR1E/00079084/0 (działka nr 304/9).
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nr 304/8 nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich. Natomiast działka nr 304/9 obciążona jest bezterminową i nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorcy EnergiaPro S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 12:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 08.03.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 04.06.2009 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 10.02.2010 r. do 12.03.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska1. Działka nr 84/9 zlokalizowana jest we wsi Ligota Polska, w odległości około 11 km od centrum miasta Oleśnica i około 0,6 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy usługowej, jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej i użytkami rolnymi. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Zapis w rejestrze gruntów: PsV (0,1967 ha). Działka nr 84/6 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową do nieruchomości nr 84/9. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,2198 ha.
2. W/w nieruchomości uregulowane są w księdze wieczystej NR WR1E/00051153/3.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 1100.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 15.03.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 04.06.2009 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 17.02.2010 r. do 19.03.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska1. Działka zlokalizowana jest we wsi Ligota Polska, w odległości około 11 km od centrum miasta Oleśnica i około 0,6 km od drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy usługowej, jednorodzinnej wolnostojącej oraz zabudowy zagrodowej i użytkami rolnymi. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: w drodze asfaltowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Zapis w rejestrze gruntów: PsV (0,1000 ha).
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej NR WR1E/00051153/3.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 1000.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 15.03.2010 r. (włącznie).
7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 04.06.2009 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 17.02.2010 r. do 19.03.2010 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel.(071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Ligota Mała.1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ligota Mała, w odległości około 8 km od centrum miasta Oleśnica. Działka posiada dostęp do drogi Oleśnica Jelcz-Laskowice o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytkami rolnymi i zadrzewieniami. Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: wodociąg, energia elektryczna. Teren działki częściowo zabudowany budynkiem użytkowym. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej NR WR1E/00076768/8.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Grunt podlega zbyciu na rzecz co najmniej jednego ze współwłaścicieli zabudowań zapisanych w KW bud. 35146, tj. Olejnika Mieczysława, s. Jana i żony Olejnik Anieli, c. Michała i Marii jako współwłaścicieli zabudowań co do 1/2 części oraz Vranic Tadeusza, s. Antoniego i Józefy i żony Vranic Ewy, c. Jerzego i Janiny jako współwłaścicieli zabudowań co do 1/2 części.
5. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
6. Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu dla osób uprawnionych do dnia 15.03.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, pokój nr 23.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2010 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 1200.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 15.03.2010 r. (włącznie).
9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) upłynął dnia 14.01.2010 r.
16. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 17.02.2010 r. do 19.03.2010 r.
17. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 23 lub pod numerem tel. (071) 314-02-23.

Wójt
(-) Marcin Kasina
Oleśnica 26 stycznia 2010r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA z dnia 26 stycznia 2010r.

Na podstawie art. 47 i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I. Rodzaj zadania.
Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczy dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Oleśnica i obejmuje m.in.:
1) przeprowadzenie badań przesiewowych z zakresu wad postawy;
2) rehabilitację dzieci ze schorzeniami i uszkodzeniami narządów ruchu;
3) propagowanie właściwej postawy poprzez organizowanie spotkań na ten temat;
4) profilaktykę i leczenie wad postawy.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 35.000,00 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przyznana zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); ustawy z dnia 24 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240).
1.Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).
3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
4.Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie oraz miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
5.Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie o tym powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru.
6.Realizacja zadania publicznego następować będzie w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie zadania.
IV. Terminy i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania: do 31 października 2010r.
Warunki realizacji zadania:
1)miejsce wykonania zadania publicznego szkoły Gminy Oleśnica, siedziba danego podmiotu;
2)umieszczenie materiałów informacyjnych propagujących właściwą postawę w formie plakatów we wszystkich szkołach Gminy Oleśnica;
3)wskazane angażowanie rodziców w realizację zadania.
V. Termin składania ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, sekretariat pok. nr 1 (parter), w terminie do dnia 26 lutego 2010r.
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. Wyboru oferty dokona Zastępca Wójta Gminy Oleśnica. Oferty złożone niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w punkcie III.2., niekompletne lub złożone po terminie albo złożone przez niewłaściwy podmiot zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę:
1)znaczenie zadania dla ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej terenu Gminy Oleśnica;
2)ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot na podstawie informacji zawartych w ofercie;
3)ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;
4)ocena relacji udziału zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
5)możliwość pozyskania przez podmiot środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;
6)analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych na ten cel środków;
7)wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.
VII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Oleśnica w roku 2009 i w roku 2010 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
W roku 2010 Gmina Oleśnica nie realizowała zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
W roku 2009 Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym 46.430,00 zł, z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 35.000 zł.

WÓJT
/-/ Marcin Kasina
Oleśnica, dnia 8 lutego 2010 r.
SOO. 0052-2/10

Zawiadamiam, że LXVI sesja Rady Gminy Oleśnica V kadencji poświęcona ocenie działalności Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica w zakresie funkcjonowania świetlic wiejskich, biblioteki, zespołów sportowych oraz podsumowaniu wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy odbędzie się 16 lutego 2010 r. o godz. 13.00 /wtorek/ w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Ocena działalności Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica w zakresie funkcjonowania świetlic wiejskich, biblioteki, zespołów sportowych oraz podsumowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy:
a.wystąpienie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica Pani Doroty Bartczak;
b.dyskusja.
Przerwa
5. Podjęcie uchwał:
a. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Dąbrowa 2010
b. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Ligota Polska 2010
c. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Oleśnica oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi;
d. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/199/09 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Oleśnica prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego;
e. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
6. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
7. Zapytania, sprawy różne, wolne wnioski.
8. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
9. Zamknięcie obrad XLVI sesji Rady Gminy Oleśnica.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

reklama
reklama
reklama

PW Media © 2009-2018
@:
Nawigacja
- Kontakt z redakcją
- Reklama na portalu MojaOlesnica.pl
- Regulamin
- Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach
społecznościowych
Facebook Instagram YouTube Twitter