Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest niedziela, 18 lutego. Imieniny Konstancji, Maksyma, Wiaczesława.
reklama
reklama
Dodaj ogłoszenie
Liczba ogłoszeń: 179
reklama

Przetarg

Dodano: 2018-02-13 11:15:24 | Ogłoszenie nr 94930 | Kategoria: Urząd Gminy Oleśnica

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Mała

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działka znajduje się w centralnej części wsi. W pobliżu zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa
oraz użytki rolne. Teren działki niezabudowany, wykorzystywany rolniczo. Zapis w rejestrze gruntów: RIVb - 0,4700 ha.
2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.
3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.
4. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00087424/5.
5. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie
na własny koszt.
6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
7. Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:45.
8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 09.03.2018 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu
za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie
po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
10. Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
13. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 13.02.2018 r. do 15.03.2018 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina

-

Brak zdjęć

Ogłoszenie ważne do: 2018-03-13 11:15:24
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

PW Media © 2009-2017
@:
Nawigacja
- Kontakt z redakcją
- Reklama na portalu MojaOlesnica.pl
- Regulamin
- Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach
społecznościowych
Facebook Instagram YouTube Twitter