reklama
Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest poniedziałek, 26 czerwca. Imieniny Jana, Pawła, Miromira.
reklama
reklama
reklama
Dodaj ogłoszenie
Liczba ogłoszeń: 199
reklama

Ogłoszenie

Dodano: 2017-06-01 16:00:12 | Ogłoszenie nr 91952 | Kategoria: Urząd Gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ligota Polska

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Działki położone są w miejscowości Ligota Polska, w odległości około 13 km od centrum Oleśnicy i około 1,1 km od drogi krajowej nr 98 Wrocław-Warszawa. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową utwardzoną tłuczniem kamiennym i frezowiną asfaltową, po około 200 m droga lokalna o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość sąsiadują z użytkami rolnymi i terenem zabudowy jednorodzinnej oraz zagrodowej. Tren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony: wzdłuż drogi gruntowej przebiegają: wodociąg, energia elektryczna. Teren działek niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych
dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Działka nr 6/14 stanowi wewnętrzną drogę dojazdową, poprzez którą działki nr 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 oraz 6/17 mają zapewniony dostęp do drogi publicznej.
2. Działki 6/7, 6/8, 6/10, 6/16 i 6/17 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00050749/1, natomiast działka 6/14 uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00094419/9.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetargi odbędą się w dniu 04.07.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:45 - dz. nr 6/7 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 11:30 - dz. nr 6/8 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 12:15 - dz. nr 6/10 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14, 13:00 - dz. nr 6/16 + 1/11 udziału w dz. nr 6/14 oraz 13:45 - dz. nr 6/17+ 1/11 udziału w dz. nr 6/14.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 28.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 24.11.2016 r.
14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 01.06.2017 r. do 04.07.2017 r.
16. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
17. Poprzednie przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbyły się 20.02.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2
lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

--

Brak zdjęć

Ogłoszenie ważne do: 2017-07-01 16:00:12
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

PW Media © 2009-2017
@:
Nawigacja
- Kontakt z redakcją
- Reklama na portalu MojaOlesnica.pl
- Regulamin
- Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach
społecznościowych
Facebook Instagram YouTube Twitter