reklama
Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest poniedziałek, 26 czerwca. Imieniny Jana, Pawła, Miromira.
reklama
reklama
Dodaj ogłoszenie
Liczba ogłoszeń: 199
reklama

Ogłoszenie

Dodano: 2017-06-01 15:58:54 | Ogłoszenie nr 91951 | Kategoria: Urząd Gminy Oleśnica

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Oleśnica ogłasza szósty ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż udziału wynoszącego 1184/10000 w częściowo zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym działce nr 200 o pow. 0,2184 ha położonej w Poniatowicach nr 53

Kliknij, aby przejść do grafiki

1. Udział co do 1184/10000 we wspólnych częściach w budynku wielomieszkaniowym nr 53 i w prawie współwłasności działki nr 200 w Poniatowicach. Nieruchomość zlokalizowana jest w odległości około 13 km
od granic administracyjnych Oleśnicy. W pobliżu znajduje się zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, użytki rolne.
Budynek
Obiekt wybudowany na początku XX wieku, niepodpiwniczony, parterowy, z poddaszem częściowo mieszkalnym. W budynku znajdują się cztery lokale mieszkalne oraz jeden lokal użytkowy. Technologia wykonania tradycyjna - ściany murowane (bez termoizolacji), stropy i schody drewniane. Dach wielospadowy,
o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Brak izolacji poziomej na fundamentach (typowa wada dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy).
Opis techniczny
W ramach udziału użytkowane są pomieszczenia na poddaszu. Posadzki: deski podłogowe (na styk, bite gwoździami z góry) - spaczone, z rozstępami oraz betonowe plus wykładziny pcw (w większości zdemontowane). Stolarka okienna: okna pcw. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane pełne. Wykończenie ścian: malowane farbami emulsyjnymi oraz tapetowane (z dużymi ubytkami). Brak ogrzewania. Stan techniczny dostateczny, posiada szereg wad (typowych dla budynków poniemieckich z tego okresu budowy): zużyte podłogi, brak wystarczającej termoizolacji ścian i od strony położonego powyżej dachu i strychu, brak części podsufitki, miejscowe przecieki przez dach, brak sprawnych instalacji wewnętrznych. Istnieje duże zużycie funkcjonalne poprzez słaby układ architektoniczny pomieszczeń - "przechodne", brak WC.
2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00047531/6.
3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.
4. Udział w działce nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jego rozporządzaniu. Udział nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 04.07.2017 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.
6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu
lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 28.06.2017 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.
10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.
11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.
13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 19.05.2016 r.
14. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 01.06.2017 r. do 04.07.2017 r.
15. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.
16. Poprzednie przetargi na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbyły się 29.06.2016 r., 18.08.2016 r., 16.12.2016 r., 20.02.2017 r. i 09.05.2017 r.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

--

Brak zdjęć

Ogłoszenie ważne do: 2017-07-01 15:58:54
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

PW Media © 2009-2017
@:
Nawigacja
- Kontakt z redakcją
- Reklama na portalu MojaOlesnica.pl
- Regulamin
- Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach
społecznościowych
Facebook Instagram YouTube Twitter