reklama
reklama
Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest czwartek, 15 listopada. Imieniny Alberta, Leopolda, Odalii.
reklama
reklama
reklama

Papierkowy bałagan w domu dziecka

Dodano: 2018-01-21 06:25:02 | Komentarzy: 85 | Kategoria: Aktualności
Realizacja zaleceń pokontrolnych była głównym powodem kontroli w bierutowskim domu dziecka. Wykazała, że nie tylko nie zrealizowano zaleceń, ale też wykryto szereg innych nieprawidłowości.


Jak wypadła rekontrola w domu dziecka?

W październiku ubiegłego roku główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej starostwa przeprowadził kontrolę, której celem było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych w ramach przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bierutowie. O sprawie pisaliśmy w 2016 roku na łamach portalu MojaOlesnica.pl.

Analiza 34 zaleceń

Po przeanalizowaniu realizacji 34 zaleceń kontrola stwierdziła, że nie wszystkie zostały należycie wykonane. Nadal w jednostce błędnie naliczane są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tym razem jednak przekroczenie nie wynikało z błędnego przyjęcia liczby etatów, stanowiących podstawę prawidłowego naliczenia świadczeń, ale z faktu podwójnego naliczenia dla tych samych emerytów odpisu na ZFŚŚ oraz naliczenia odpisu dla nauczyciela-emeryta, który nie dostarczył dokumentu potwierdzającego wysokość pobieranej emerytury. Kontroler zalecił dokonanie zwrotu do budżetu środków w wysokości 1 916,39 zł.

Kolejne z zaleceń dotyczyło powierzenia p.o. głównego księgowego na czas nieokreślony pracownikowi, który nie spełniał wymogów określonych w ustawie o finansach publicznych. Po ubiegłorocznej kontroli p.o. obowiązki złożyła wypowiedzenie umowy o pracę. Pracownikowi sporządzono świadectwo pracy, w którym błędnie określono łączny czas pracy w jednostce (pomyłka dotyczyła roku, w którym pracownik został zatrudniony - wpisano rok 2006, natomiast początek zatrudnienia miał miejsce w roku 2000) . W maju 2017 r. sporządzono korektę tego świadectwa pracy.

Stwierdzono także wyraźną sprzeczność z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości, poprzez poprawianie błędnych zapisów na tych samych zapisach w raporcie kasowym. W badanym okresie doszło również do zdublowania numerów nadanych narastająco raportom kasowym (dwa razy nadano ten sam numer raportowi kasowemu). Zmieniono też numery na poszczególnych dowodach źródłowych, np. poprzez zamazywanie symboli. Prawdopodobnie przepisaniu podlegały rozliczenia zaliczki pobranej przez pracowników. Stwierdzono przy okazji brak spójności pomiędzy protokołem przekazania kasy a dokumentacją.

Kolejne z zaleceń dotyczyło braku nadzoru nad gospodarką magazynową poprzez wyrywkowe kontrole stanów magazynowych, uzgadnianie ilości i wartości wydawanych i przyjmowanych artykułów spożywczych. Zalecono więc prowadzenie wyrywkowych i niezapowiedzianych kontroli stanów magazynowych. Kontrole przeprowadzał każdorazowo główny księgowy w obecności specjalisty ds. administracji.

Protokoły wykazały, że co prawda sprawdzane są jadłospisy, jednak w żadnym z protokołów nie wskazuje się, z których terminów kontrolowano jadłospisy oraz nie wskazuje się wartości wydawanych i przyjmowanych artykułów spożywczych. Wskazano jednocześnie na błędny sposób ewidencjonowania przez kasjera zwrotu środków z nierozliczonych zaliczek, pobieranych przez wychowawców.

Wyjazdy autem służbowym i błędy pisarskie

Poprzednia kontrola stwierdziła, że brakowało odzwierciedlenia wyjazdów na zakupy w kartach drogowych pojazdów służbowych. Dostosowano się do tego zalecenia i zgodnie z nim wyjazdy na zakupy służbowymi pojazdami mają odzwierciedlenie w kartach drogowych, z wyjątkiem jednego przypadku.

Karta drogowa z 16 czerwca 2017 r. dotyczy wyjazdu do Selgrosu celem „zaopatrzenia”. Wyjazd ten nie znajduje odzwierciedlenia w fakturach, te bowiem wystawione są z datą 14 czerwca 2017 r. Wyjaśnienie w tej sprawie złożył główny specjalista ds. administracji, odpowiedzialny za zaopatrzenie oraz prowadzenie kart drogowych. Pracownik wyjaśnił, że w karcie drogowej pojawił się błąd pisarski w postaci błędnej daty wyjazdu.

Jednak z analizy dokumentów wynika, że musiał zaistnieć również błąd w godzinie wyjazdu na zakupy, widniejącej na karcie drogowej. Według niej wyjazd nastąpił o godz. 9, zaś powrót o godz. 12:50. Natomiast na fakturze z Selgrosu widnieje godzina, o której została ona wystawiona, czyli 6:58.

Nieprawidłowości w sprawozdaniach budżetowych

Poza realizacją zaleceń, kontrolujący sprawdził również zgodność kwartalnych sprawozdań budżetowych z dokumentacją księgową. Wykryto w nich wiele nieprawidłowości we wszystkich placówkach wchodzących w skład CAOPOW.

W CAOPOW w Bierutowie brakuje ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych, brakuje ewidencji bądź też błędnie zaangażowano wydatki budżetowe na koncie 998. Brak zgodności między obrotami na koncie 130. I tak dla przykładu w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) według sprawozdania wydatki zostały wykonane na poziomie 43.950,84 zł, natomiast według dokumentacji księgowej wyniosły 48.005,82 przy różnicy 4.054,98 zł.

Zaistniał brak zgodności pomiędzy danymi wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym, a dokumentacją księgową w zakresie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci: w sprawozdaniu jest kwota 889,20 zł, a według salda konta rozrachunkowego wynosi 795,60, co daje różnicę 93,60 zł.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 w Bierutowie również wykryto błędy w ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych. W sprawozdania pojawia kwota 324.115,45 zł, natomiast według zaangażowania wydatków budżetowych strona MA konta wynosi 287.820,00 zł.

Podobne nieprawidłowości wykryte zostały w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Bierutowie, gdzie wedle stanu zaangażowania wydatków budżetowych strona MA konta stanowi 224.800,00 zł, natomiast w sprawozdaniu jest 186.539,39 zł. I dla Placówki nr 3 w Bierutowie zaangażowanie wydatków budżetowych wynosi 79.550,00 zł, natomiast w sprawozdaniu wykazano 149.325,52 zł.

Odpowiedzialność i premia

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki.

Zgodnie z informacją zawartą w protokole odpowiedzialność za wszystkie nieprawidłowości ponosi dyrektor CAOPOW Paweł Wolko oraz główny księgowy jednostki w zakresie księgowości, sprawozdawczości i rozrachunków, a także nadzoru nad kasą.

Warto zwrócić uwagę, że związku z wykrytymi w 2016 roku nieprawidłowościami, starosta Wojciech Kociński przeprowadził rozmowę dyscyplinującą z dyrektorem Pawłem Wolko, o czym informowało starostwo. Do tego za tamten rok samorządowiec nagrodził go premią w wysokości 3 tysięcy złotych.

rd

reklama
Podziel się tym artykułem na Facebooku

reklama
reklama
reklama

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (85)

Treści usunięte z powodu naruszenia regulaminu.

Podpis: MojaOlesnica.pl
Dodano: 2018-01-29 23:17:24 | Zgłoś naruszenie

Ta jednostka powiatu powinna być GRUNTOWNIE I METODYCZNIE zmieniona. Nie ma konieczności, aby ją likwidować. I nie powinna tych zmian dokonywać obecnie królująca tam ekipa.

Podpis: ktoś
Dodano: 2018-01-28 18:26:31 | Zgłoś naruszenie

Wygląda na to,że ta jednostka powiatu powinna zostać zlikwidowana,oczywiście dobro dzieci jest nadrzędne i nie powinny tego w żaden sposób odczuć!

Podpis: dobra rada
Dodano: 2018-01-28 18:04:53 | Zgłoś naruszenie

Treści usunięte z powodu naruszenia regulaminu.

Podpis: MojaOlesnica.pl
Dodano: 2018-01-28 17:49:07 | Zgłoś naruszenie

No ten klan to ciekawy temat, nawet dzieci się obawiają mówić, bo psychologa słychać z daleka jak tłumaczy..............

Podpis: szok
Dodano: 2018-01-27 21:16:28 | Zgłoś naruszenie

Ciekawe ile lat tak się rozliczali w tej placówce .Co roku lewa kasa :)ja też tak chcę:)zwolnić kierownika

Podpis: edek
Dodano: 2018-01-27 18:51:08 | Zgłoś naruszenie

A ta wychowanka chora na gruźlicę co z nią? Wiadomo coś na ten temat?

Podpis: xxxx
Dodano: 2018-01-27 09:15:00 | Zgłoś naruszenie

Dopóki jest Kociński nic się nie zmieni z wiadomych względów...;)

Podpis: wtajemniczony
Dodano: 2018-01-26 07:59:55 | Zgłoś naruszenie

Treści usunięte z powodu naruszenia regulaminu.

Podpis: MojaOlesnica.pl
Dodano: 2018-01-25 23:21:51 | Zgłoś naruszenie

Treści usunięte z powodu naruszenia regulaminu.

Podpis: MojaOlesnica.pl
Dodano: 2018-01-25 22:51:19 | Zgłoś naruszenie

HEHE ciekawe. Przecież gdyby faktycznie tak było księgowa już dawno siedziała by w areszcie! Są na to procedury i paragrafy, które w takich przypadkach MUSZĄ być wcielane w życie i nie wierzę, że osoba kontrolująca nie zrobiłaby tego z dziką przyjemnością skoro z jęzorem na wierzchu lata z po każdej kontroli do redakcji?!

Podpis: John
Dodano: 2018-01-25 10:25:28 | Zgłoś naruszenie

A gdzie jest pełny protokół z kontroli ? Czy skierowano już zawiadomienie do rzecznika ?

Podpis: Niemalitosci
Dodano: 2018-01-24 17:54:59 | Zgłoś naruszenie

Ludzie zwróćcie uwagę, że te same zagadnienia już wcześniej były badane. Teraz nie powinno wiec być najmniejszego problemu. A prawda jest taka że osoby które są dość dobrze zorientowane w temacie nawet już się nie wypowiadają. Brońcie sobie co i logo chcecie.

Podpis: tak na koniec...
Dodano: 2018-01-24 10:49:37 | Zgłoś naruszenie

Treści usunięte z powodu naruszenia regulaminu.

Podpis: MojaOlesnica.pl
Dodano: 2018-01-23 00:10:52 | Zgłoś naruszenie

Treści usunięte z powodu naruszenia regulaminu.

Podpis: MojaOlesnica.pl
Dodano: 2018-01-22 22:50:28 | Zgłoś naruszenie

Szok że jeszcze ludzie którzy doprowadzili do takich ogromnych zaniedban jeszcze tam pracują! Czyli tak jak w artykule, dyrektor i księgowy ponosi za to odpowiedzialność!

Podpis: opelMarek
Dodano: 2018-01-22 17:29:04 | Zgłoś naruszenie

@pozdro- w nic się nie wstrzeliwałem chciałem pokazać jak z pierdoły robi się wielką aferę ,bo tak jak napisałem w każdej placówce podległej starostwu po kontrolach wychodziły podobne nieścisłości jak w domu dziecka i nik z tego nie robił żadnej afery a tutaj proszę.A po drugie skora pan redaktor sam podjął temat rozliczenia Ostrowiny to niech to wyjaśni do końca tak jak drąży temat Domu dziecka

Podpis: lucek
Dodano: 2018-01-22 16:59:23 | Zgłoś naruszenie

@do lucka - jest tak: koszt utrzymania mieszkańca w dps (dotyczy także Caritasu w Dobroszycach) wynosi załóżmy 3000 miesięcznie. Mieszkaniec wpłąca 70% swoich dochodów (emerytura, renta). Żaden z mieszkańców nie posiada takich dochodów by ich 70% pokrywało całość kosztu utrzymania. Ktoś więc musi dopłacić (DOPŁACIĆ). W przypadku mieszkańców przyjętych po 1.01.2004 roku, różnicę tę dopłąca rodzina mieszkańca lub gdy nie spełnia kryterium dochodowego - DOPŁACA gmina z której mieszkaniec pochodzi. Natomiast w przypadku mieszkańców przyjętych przed 1.01.2004 r. (te graniczne daty wynikają z ustawy o pomocy społęcznej) różnicę DOPŁACA WOJEWODA. Podkreślam - różnicę (a nie subwencję, czy dotację) DOPŁĄCA WOJEWODA. Każdego miesiąca PCPR wysyła do WOJEWODY liczbę mieszkańców (Ostrowina+Dobroszyce - mamy 2 dps-y w powiecie) do których WOJEWODA ma dopłącić (zgodnie z literą prawa), a że WOJEWODA przepłacił ??? No cóż - kto bogatemu zabroni ? Widać jednak wydatki województwa znacznie wzrosły na koniec roku i Wojewoda wpadł na pomysł odzyskania nadpłaty. Kto zubożałemu bogatemu zabroni ??? I to wszystko w temacie. Jako ciekawostkę podam, że DOKŁADNIE TAK SAMO mają inne powiaty, Mało tego - w jednym z nich ta nadpłata wyniosła prawie 2 miliony ! (mają więcej domów, więcej mieszkańców) A szarpanie się z poszukiwaniem winnych jest , wybacz Lucku, nieludz(c)kie. Te poszukwania są bezsensowne ! Bardzo podoba mi się Twoja troska o finanse powiatu, ale w tym punkcie się nie wstrzeliłeś. Szczegóły procedur znajdziesz w Departamencie Prawa, lub Finansów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozdro.

Podpis: Pozdro
Dodano: 2018-01-22 15:06:13 | Zgłoś naruszenie

w pale się nie mieści co się wyprawia z publicznymi pieniędzmi!

Podpis: chgw
Dodano: 2018-01-22 15:04:04 | Zgłoś naruszenie

Co na to zarząd powiatu? Chyba wiedzieli o tym raporcie. A może nie zakumali, albo przeczytano im początek i zakończenie.

Podpis: ...
Dodano: 2018-01-22 14:56:00 | Zgłoś naruszenie

PW Media © 2009-2018
@:
Nawigacja
- Kontakt z redakcją
- Reklama na portalu MojaOlesnica.pl
- Regulamin
- Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach
społecznościowych
Facebook Instagram YouTube Twitter