Oleśnica - MojaOlesnica.pl. Aktualności z Oleśnicy i okolic.
Dziś jest sobota, 17 marca. Imieniny Patryka, Zbigniewa, Gertrudy.
reklama
reklama
reklama

1,2 mln zł straty spółki OKR Atol

Dodano: 2017-05-30 06:26:41 | Komentarzy: 96 | Kategoria: Aktualności
Strata miejskiej spółki OKR Atol za 2016 rok sięgnęła rekordową kwotę 1,2 mln zł. Prezes w nadesłanym oświadczeniu wyjaśnia przyczyny i bolączki związane z funkcjonowaniem kompleksu.


Skąd wzięła się strata OKR Atol za 2016 rok? Publikujemy oświadczenie prezesa Dariusza Sendka

reklama

* * *

Tak, prawdą jest że strata Spółki za 2016 rok wyniosła ponad 1,2 mln zł.

Znaczący wpływ na wynik finansowy ma duża energochłonność obiektów Atola. Należy pamiętać, iż basen kryty został wykonany w 2006 roku, wówczas stosowane technologie na dzień dzisiejszy możne uznać już jako przestarzałe i również energochłonne, mówimy tu np. o oświetleniu całego obiektu, które nie jest energooszczędne. Należy też pamiętać, iż basen kryty  ogrzewany jest paliwem gazowym, a kotły gazowe mają coraz mniejszą sprawność. Choć cena gazu obecnie minimalnie spadła, a analiza podłączenia basenu do sieci ciepłowniczej MGK pokazała, iż nieopłacalne jest przy obecnych cenach gazu wykonanie węzła ciepłowniczego. To należy mieć na uwadze, że stare kotły gazowe zużywają coraz więcej gazu i mogą ulegać coraz częściej awarią,  zatem w ciągu najbliższych 2-3 lat trzeba będzie podjąć decyzję, czy podłączamy basen do sieci MGK czy wymieniamy kotły gazowe na nowoczesne mniej energochłonne.

Basen kryty w ostatecznym rozrachunku jest jednak jedynym dochodowym elementem kompleksu. Należy podkreślić, że nowa cześć obiektu, tj. kompleks sportowo - rekreacyjny z funkcją lodowiska przy ul. Spacerowej, którą wykonywało konsorcjum Tiwwal (tj. lodowisko, sauny, fitness, siłownia, sala squash oraz zespół basenów otwartych) został oddany do użytku z wieloma usterkami, z którymi zmagamy się do dnia dzisiejszego.

Taki stan rzeczy skutkuje droższą eksploatacją bieżącą obiektu. Notoryczne występujące usterki, wynikające m.in. ze użycia słabych materiałów lub złego wykonania,  np. dzienny koszt pracy lodowiska to około 700 zł. Wynika to z faktu, iż potrzeba bardzo dużo energii elektrycznej by utrzymać zamrożoną taflę, gdyż zbyt głęboko w betonie zainstalowano wężownice z glikolem, który chłodzi tafle lodowiska. Dodatkowo, jak wiemy, powierzchnia lodowiska wyłożona jest sztuczną trawą, która stanowi  izolację termiczną, co również skutkuje wyższym zapotrzebowaniem na energię. W kompleksie przy ul. Spacerowej bardzo kosztowna w utrzymaniu jest instalacja wentylacyjno - klimatyzacyjna, zastosowany system kilkunastu central wentylacyjnych oraz agregaty wody lodowej hiszpańskiej firmy jest mało ekonomiczny, a importowane części są bardzo drogie. Przegląd i serwis tych urządzeń pochłania kilkanaście tysięcy roczne. Lepszym  rozwiązaniem byłaby jedna duża centrala wentylacyjna obsługująca cały obiekt, takie rozwiązanie zastosowane na basenie krytym i ono się sprawdza.

W czerwcu 2016 r. tuż przed startem sezonu letniego mieliśmy dużą awarię wybudowanej w 2012 roku przepompowni ścieków, wykonaną właśnie przez Tiwwal. Przyczyną awarii była wręcz niewiarygodna - zamontowano pompy niezgodne z projektem (!), przez co obie pompy  uległy awarii i konieczny był zakup nowych  z bieżących środków finansowych spółki. W 2016 nagłej awarii uległ też rurociąg, który tłoczy roztwór  podchlorynu sodu (chloru) na basen letni. Konieczne był nowy wykop i położenie nowej instalacji.

Również w ubiegłym roku, po kontroli Straży Pożarnej, zmuszeni byliśmy dokonać modernizacji oświetlenia awaryjnego na całym kompleksie. Oświetlenie w dotychczasowej formie nie spełniało nowych wymogów p.poż. Z własnych środków dokonaliśmy również modernizacji technologii uzdatniania wody na obiegu wody dla wanien jacuzzi na basenie krytym, wykonano montaż lamp UV + wymiana złoża w filtrach. Należy pamiętać, iż basen kryty ma już 11 lat , choć dobrze wykonany przez firmę Skanska, to obiekt basenowy przy tak intensywnej eksploatacji po 10 latach wymaga coraz większych nakładów na remonty i takie remonty są konieczne i  będą przeprowadzane w kolejnych latach.

Analogiczna sytuacja jest z halą sportową, obiekt ten również wymaga coraz większych nakładów na remonty, następuje jego techniczne zużycie, np. zmuszeni jesteśmy wymieniać część instalacji wodociągowej ( w 2016 r. wykonano remont węzła cieplnego). Hala sportowa jest też obiektem o dużej  energochłonności np. zastosowane jest  oświetlenie metahalogenowe i należałoby myśleć o wymianie na LED-owe.

Ubiegłe lato, choć nie było ekstremalnie chłodne, to jednak przyniosło niewielką liczbę dni słonecznych (a tylko takie są gwarantem, iż pojawiają się klienci). Woda na basenach otwartych dogrzewana jest energią z instalacji solarnej, jednak to słońce i wysokie temperatury powodują, że klienci decydują się na kąpiel.  Ubiegłe lato określić więc można jako słabe, w szczególności w porównaniu do lata 2015 (przychody są mniejsze o około 20 tys. zł w porównaniu z rokiem 2015), gdzie liczba dni upalnych była bardzo duża i wówczas pobijane były rekordy frekwencji. Pamiętać przy tym należy, iż utrzymanie wymaganej jakości wody basenowej wiąże się z koniecznością ciągłego stosowania dezynfektyków, a woda basenowa musi być na bieżąco uzdatniania w całym letnim okresie tj. od początku czerwca do pierwszej dekady września, co wiąże się oczywiście z dużymi kosztami. Zatem to, czy spółka będzie miała dochód  z basenów  letnich, zależy przede wszystkim od pogody.

Następnym elementem, który miał wpływ na wzrost kosztów były zmiany w przepisach np. dotyczących utrzymania odpowiedniej jakości wody na basenach, co nałożyło na zarządców basenów koszty związane z częstszymi badaniami wody (wcześniej badania wody dokonywał nieodpłatnie SANEPID), a ponadto konieczność zmian technologicznych dotyczących uzdatniania wody (Spółka w 2016 r. zmodernizowała 2 jacuzzi, poprzez zainstalowanie lamp UV oraz wymiana złóż w filtrach na złoża zoolitowe, ponadto zamontowano impulsowe zmiękczacze wody). Zmiany w przepisach oraz nałożone obowiązki w zawartych umowach dotyczących użyczenia nieruchomości powodują również konieczność wzrostu zatrudnienia, do tego należy również podnoszenie najniższych stawek wynagrodzenia.

Ostatecznie strata Spółki ATOL wyniosła za 2016 rok ponad 1,2 mln zł, choć po przeprowadzeniu wstępnych analiz widać, że jej wysokość można porównać do strat osiąganych w latach ubiegłych powiększonej o wynik finansowy związany z nowymi obiektami, którymi się opiekujemy oraz działaniami tam prowadzonymi. Głównie jest to wynik, który generuje przepiękny obiekt, jakim jest Stadion Miejski wraz z nowymi boiskami przy ul. Brzozowej i Spacerowej – to łącznie ponad 500 tysięcy straty. Dużym obciążeniem jest przy nowych obiektach podatek od nieruchomości, który wynosi za Stadion ponad 130 tysięcy zł, oraz za halę ponad 90 tysięcy zł.

Orientacyjne wyniki finansowe na pozostałych obiektach wyniosły:
- hala sportowa – ponad 200 tys. straty
- basen letni – ponad 200 tys. straty
- lodowisko – ponad 100 tys. straty
- budynek fitness – prawie 600 tys. straty
- basen kryty – ponad 400 tys. dochodu

Ważniejszymi wydatkami w 2016 roku były:
* Montaż impulsowej technologii odkamieniania wody „Impuls pro” na basenie krytym i budynku fitness – 12.368,88 zł
Modernizacja technologii uzdatniania wody zasilającej do wanny jacuzii, tj. wymiana złoża filtracyjnego + montaż lamp UV - 41.911,92 zł
* Remont (wymiana głowicy zmiękczacza) stacji uzdatniania przy elektrolizie membranowej 6.951,11 z
* Wykonanie nowego rurociągu do przesyłu podchlorynu sodu z basenu krytego do zespołu basenów letnich 27.060,00 zł
* Remont i modernizacja technologii uzdatniania wody basenowej na basenie letnim 36.900,00 zł
* Wymiana pomp w przepompowni ścieków oraz naprawa automatyki 40.590,00 zł
* Wykonanie instalacji i montaż lamp oświetlenia ewakuacyjnego w budynku fitness (dostosowanie obiektu do przepisów p.poż po zaleceniach Straży Pożarnej 17.974,00 zł
* Zakup myjki ciśnieniowej na kołach 9.179,99 zł
Czyszczenie i dezynfekcja wentylacji w budynku fitness 25.461,00 zł
* Montaż suszarek wysokoobrotowych na prowadnicach na basenie krytym12.564,00 zł

Warto także na koniec wspomnieć słowa poprzedniego burmistrza, który w 2013 r. tłumacząc prawie milionową stratę Atola za rok 2012 (bez hali sportowej, którą wtedy zarządzał i utrzymywał MOKiS, bez stadionu i bez nowych boisk treningowych przy ul. Brzozowej) wyjaśniał Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta, że spółka „nie jest i nie będzie w stanie pokryć kosztów działalności uzyskiwanymi przychodami” i że „taką sytuację (…) władze Oleśnicy prognozowały już na etapie planowania inwestycji”. O modernizacji stadionu powiedział wówczas, że "(...) z góry wiadomo, że w sensie finansowym jest to inwestycja, która nigdy się nie zwróci. Co więcej, jej zakończenie spowoduje powstanie kolejnych kosztów związanych z jej bieżącym utrzymaniem”. Źródło: Panorama Oleśnicka

Bez względu na ówczesną sytuację związaną z założeniami funkcjonowania Atola oraz ilością i stanem eksploatowanych od lat obiektów, jakie spółka ma dzisiaj do zarządzania i utrzymywania, jej władze podejmują szereg działań zmierzających do minimalizowania strat, dotyczą one zarówno optymalizacji wydatków jak i poszukiwania coraz lepszych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, bez uszczerbku na jakości usług i atrakcyjności oferty, która jest sukcesywnie rozbudowywana.

Dariusz Sendek

* * *

rd
reklama
Podziel się tym artykułem na Facebooku
reklama
reklama
reklama
reklama

Skomentuj

Osoba komentująca oświadcza, że nie będzie publikować treści o charakterze bezprawnym i tym samym akceptuje regulamin. Komentarze internautów nie muszą być zgodne z poglądami redakcji.
Podpis:

Komentarze (96)

skoro fitnes przynosi straty to znaczy że prezes jest do bani. Dlaczego? Bo to pierwszy taki przypadek żeby tak wyposażony obiekt nie miał chętnych.Brak kwalifikacji tego pana wychodzi już wszystkim bokiem.Czas na zmiany Burmistrzu!!!

Podpis: ....
Dodano: 2017-06-01 03:17:39 | Zgłoś naruszenie

Nie bój się Kołatek cię nie oszuka.

Podpis: !
Dodano: 2017-05-31 13:51:53 | Zgłoś naruszenie

Kilometrowki ppokazac zobaczycie jak Was doja :)

Podpis: hehehe
Dodano: 2017-05-31 09:41:34 | Zgłoś naruszenie

A jak lekarz sie smial ze janek cytryna jezdzi a sam nie powie ile na kilometrowki dostaje ... Dlaczego mam placic za czyjes dojazdy do sklepu ?

Podpis: ?
Dodano: 2017-05-31 09:40:38 | Zgłoś naruszenie

@won, to może wszystko wydzierżawić, łącznie dochodowym z basenem krytym , niech prywatni przedsiębiorcy na miejskich obiektach zarabiają.

Podpis: as
Dodano: 2017-05-31 06:46:18 | Zgłoś naruszenie

No tak a co za palant zrobił dobra zmiane na bylym lodowisku w okresie letnim????Strata 1,2 mil a idiota kupuje i kopiuje pomysl goscia ktory mial wszystko swoje placil wysoki czynsz.Kiedy zwruci sie to gow.....o kupione i dlaczego nie ma oficjalnie napisane ile to kosztowalo???Kto na to pozwolił???Wypi......ić prezesa i zrobić konkurs na normalnego gościa który ma jaja.

Podpis: won
Dodano: 2017-05-31 06:34:34 | Zgłoś naruszenie

38 milionów Jaśko w sądzie przegrał ws. ATOLA, a ci się liczą na jakieś drobne. Jaśko mówił wam że Atol straty będzie generował i straty generuje mówił że stadion to kolejna skarbonka i jest . Co się czepiać ?!

Podpis: Jaśko dobrze wie
Dodano: 2017-05-30 23:04:13 | Zgłoś naruszenie

Ci którzy krzyczą o rzekomym bublu budowlanym, tylko przypomnę, że nowy prezes po objęciu fotela nie przygotował raportu otwarcia. Wszystko zatem idzie na konto "dobrej zmiany".

Podpis: Modena
Dodano: 2017-05-30 22:41:14 | Zgłoś naruszenie

Po pierwsze moje gratulacje ze po serii wczesniejszych wypowiedzi Pan Prezes uzyskał znów prawo glosu_ zastanawiam się czy gdyby była to prywatna firma która zarządzał by mianowany dyrektor __czy dyrektor by nim jeszcze byl. Mija rok ..... nie widzieli menadżerowie ze każdy miesiąc generuje straty _no tak plan naprawczy Sendek asekuruje na ścianie wspinaczkowej. Oj bym zapomniał pierwszy rok po wyborach a pis...ikry zacieszaly się z zysków po 30 stopniowym lecie .prezes idź pan w pis du....

Podpis: AroKamaro
Dodano: 2017-05-30 22:34:45 | Zgłoś naruszenie

Jaki odbiór taki budynek ,tak to jest jak sie robi odbiory w nocy przy kielichu, a tam sie już pewne rzeczy sypią tylko prezes milczy.Powodzenia z bublem budowlanym.

Podpis: mm
Dodano: 2017-05-30 22:19:44 | Zgłoś naruszenie

Budynek fitness ? prawie 600 tys. straty , matko wszyscy zarabiają a tu straty !!! Może warto tam wymienić gwiazdy na normalnych instruktorów ?! Rozumiem na zero zysku , ale strata . To pierwszy fitness z takim stratami jaki znam .

Podpis: Manager Fitness
Dodano: 2017-05-30 21:00:22 | Zgłoś naruszenie

Atol do zaorania. Prezesik wyżej sra niż dupę ma.

Podpis: soda
Dodano: 2017-05-30 19:56:41 | Zgłoś naruszenie

"basenowicz" to jak wchodzisz na basen to załóż okulary do pływania korekcyjne.

Podpis: Byle do przodu
Dodano: 2017-05-30 19:51:15 | Zgłoś naruszenie

@.. Dobra Michał - wyluzuj - już po pracy jesteś. Już skończ ten pozytywny PR. Ludzie i tak widzą jak jest, a jest słabo.

Podpis: koń cówka
Dodano: 2017-05-30 19:36:39 | Zgłoś naruszenie

Myślę że niedługo cały ten Atol rozleci się na kawałki tacy to fachowcy go budowali. Patrzcie jak chłopaki jadą ze starym szpitalem, aż miło popatrzeć. Śmiem twierdzić że poszpitalny budynek przeżyje kilkakrotnie ten bubel z brzozowej.

Podpis: ..
Dodano: 2017-05-30 19:08:55 | Zgłoś naruszenie

Sprytna ksiegowosc i rozbicie mokisu sie nie udalo a ludzie widza kto sie bogaci i co kupuje olesnica niestety bardzo mala .

Podpis: :)
Dodano: 2017-05-30 18:20:16 | Zgłoś naruszenie

zamknijcie to w uj i bedzie spokój-non stop straty bilety cena kosmos-zrównac z ziemią i zbudować kolejna biedronkę-albo porządny sklep z narzędziami.

Podpis: tyle wtemacie
Dodano: 2017-05-30 17:49:54 | Zgłoś naruszenie

@laik, z słów prezesa wynika , iż basen kryty w 2016 przyniósł 400 tys dochodu. Podwyżka biletów nastąpiła bodajże w marcu. Zatem za rok będzie można ocenić czy decyzją o podwyżce była słuszna, czy spadły dochody. Korzystam z basenu w miarę regularnie i szczerze spadku frekwencji nie zauważyłem.

Podpis: basenowicz
Dodano: 2017-05-30 17:10:27 | Zgłoś naruszenie

To jest nic, w Twardogórze powstaje basen kryty o głębokości 70cm. Ciekaw jestem kto tam będzie chodził oprócz szkoły i matek z dziećmi. To dopiero będą straty. :,D

Podpis: Typo
Dodano: 2017-05-30 17:02:43 | Zgłoś naruszenie

Jestem laikiem ale wydajemi sie, że ustrzymanie ciągłości pracy basenu krytego z obiektami znajdującymi się w jego bezpośrednim sąsiedztwie kosztuje tyle samo przy zerowej frekfencji jak i przy ilości 100 osób. Wystarczy obniżyć ceny biletów a frekfencja będzie większa i wpływy z biletów też. Pamiętamy kiedy stało się w kolejkach do kasy ażeby otrzymać pasek do szafki, bilety były conajmniej o połowę tańsze niż teraz.

Podpis: Laik
Dodano: 2017-05-30 16:54:53 | Zgłoś naruszenie

PW Media © 2009-2017
@:
Nawigacja
- Kontakt z redakcją
- Reklama na portalu MojaOlesnica.pl
- Regulamin
- Polityka prywatności
MojaOlesnica.pl w mediach
społecznościowych
Facebook Instagram YouTube Twitter